Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Kolejny sezon szkoleń dla nowych działkowców w OZ Mazowieckim PZD - 08.03.2018

12 marca br. rozpocznie się pierwszy (z 15 zaplanowanych na 2018 rok) cykl szkoleń dla nowych działkowców z terenu Warszawy i okolic. Poprzednie lata stały zdecydowanie pod znakiem dużego zainteresowania kursem, co przekładało się na zadowalającą frekwencję osiągającą około 1000 osób rocznie, a także na większą świadomość działkowców w zakresie przepisów związkowych, zasad zagospodarowania działki oraz wiedzy ogrodniczej. 

Podobnie, jak w kilku minionych latach, także i na nadchodzący sezon, biuro OZM PZD przygotowało serię kilkunastu cykli szkoleniowych dla nowych działkowców. Pierwsze zajęcia szkoleniowe w 2018 roku odbędą się w dniach 12, 13 i 14 marca, a ostatni kurs zaplanowano na 11 grudnia tego roku. W 2018 roku będzie to 15 trzydniowych spotkań w ośrodku szkoleniowym OZM PZD. Terminarz szkoleń, jego program oraz wzór skierowania na szkolenia został przekazany zarządom ROD na naradach szkoleniowych i znajduje się na stronie internetowej okręgu w zakładce Szkolenia.

Pierwszego dnia nowi działkowcy będą mogli dowiedzieć się wszystkiego na temat prawidłowego zagospodarowania działki, w tym zasad wznoszenia altan i innych elementów oraz wykonywania nasadzeń oraz usuwania drzew i krzewów z terenu działki i ROD. Ponadto, dowiedzą się, jak zorganizowany jest ROD, jakie są obowiązki i prawa działkowca, jakie są zasady nabywania prawa do użytkowania działki oraz zapoznają się z najważniejszymi zapisami ustawy o ROD, statutu PZD oraz regulaminu ROD. Na spotkaniach, w formie dyskusji wyjaśnianych jest wiele problemów trapiących działkowców – w tym między innymi zasady naliczania opłat ogrodowych i prowadzenia innych formalności.

Szkolenie nowych działkowców w Warszawie (2016)

Drugi dzień szkolenia, podobnie jak w latach ubiegłych, poświęcony będzie podstawom szkółkarstwa i sadownictwa. Kursanci będą mieli okazję zapoznać się z zalecanymi do uprawy gatunkami i odmianami drzew i krzewów ozdobnych, a także z zasadami uprawy roślin sadowniczych. Wykład będzie uzupełniony wiosennymi pokazami cięcia drzew owocowych, które będą organizowane wiosną w kilku ogrodach na terenie Warszawy.

Trzeci, ostatni dzień szkoleń zyskał nową odsłonę, w porównaniu z rokiem 2017. Dotychczasowy wykład dotyczący zasad uprawy i walorów roślin ozdobnych oraz pielęgnacji trawników, będzie wzbogacony o prezentację architekta krajobrazu w zakresie podstawowych zasad planowania nasadzeń oraz modernizacji działek i altan. W tej kwestii padało wiele pytań ze strony działkowców i cieszy się ona największym zainteresowaniem.

Na terenie delegatur rejonowych szkolenia będą przygotowywane, jak w latach poprzednich, po zebraniu się odpowiedniej liczby nowych, chętnych działkowców w ciągu całego roku.

Oferta oświatowa OZM PZD uzupełniana będzie także wspomnianymi wcześniej pokazami cięcia drzew owocowych oraz otwartymi prezentacjami/wykładami na tematy poświęcone bieżącym, wybranym problemom ogrodniczym i prowadzone będą przez specjalistów, pracowników naukowych uczelni.

Ponadto, z początkiem 2018 roku wprowadzone zostały cykliczne dyżury instruktora OZ na terenie ROD. Propozycja skierowana została do wszystkich zarządów ROD biorących udział w przeprowadzonych przez biuro OZM PZD naradach szkoleniowych. Celem dyżurów ma być intensyfikacja kontaktu z ROD oraz bieżąca pomoc zarządom i działkowcom w zakresie zagospodarowania ROD i działek oraz wskazówek ogrodniczych na miejscu – w ROD.

 

Zobacz też: Terminarz i program szkoleń 2018

 

Maciej Aleksandrowicz

OZ Mazowiecki PZD

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio