Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Posiedzenie Kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu wejherowskiego i puckiego. - 07.03.2018

W dniu 22.02.2018 roku w ROD im. Antoniego Abrahama w Rumi odbyło się piąte posiedzenie powołanego Uchwałą nr 221/12/2015 przez Prezydium Pomorskiego Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Kolegium Prezesów powiatu wejherowskiego i puckiego.

Na wstępie Przewodniczący Kolegium podziękował Prezesowi ROD im. A. Abrahama Bogdanowi Jastrzębskiemu za przygotowanie miejsca do przeprowadzenia spotkania Kolegium. Po otwarciu zebrani Prezesi ROD z terenu powiatu wejherowskiego i puckiego czynnie włączyli się w dyskusję na temat wszystkich spraw dotyczących funkcjonowania ROD.

Zebrani dyskutowali o problemach na poszczególnych ogrodach i sposobach ich rozwiązywania. Po raz kolejny uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że takie spotkania stwarzają dobrą płaszczyznę do szukania dobrych rozwiązań przydatnych w prowadzeniu ogrodów oraz współpracy z instytucjami zewnętrznymi jak np. samorządy terytorialne. Na podstawie szkoleń jakie odbyły się w OZP PZD w Gdańsku omówiono przygotowania do przeprowadzenia Walnych Zebrań Sprawozdawczych w poszczególnych ogrodach. Zapoznano się również z wytycznymi dla zarządów ogrodów celem prawidłowego ich przeprowadzenia. Na zadawane pytania dotyczących powyższych kwestii udzielał wyczerpujących odpowiedzi obecny na spotkaniu I Wiceprezes OZP PZD w Gdańsku Mieczysław Kamiński.

Na koniec wszyscy obecni stwierdzili, że istnieje potrzeba ponownego spotkania po przeprowadzeniu Walnych Zebrań celem omówienia ich przebiegu oraz opracowania wspólnych działań na 2018 rok w ramach pracy Kolegium Prezesów.

Przewodniczący Kolegium Ryszard Bielec

 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio