Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenie nowych instruktorów ogrodowych do pracy w Społecznej Służbie Instruktorskiej OZ PZD w Poznaniu. - 05.03.2018

Dnia 01 marca 2018 roku, w Domu Działkowca ROD Mazurek, Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu rozpoczął cykl spotkań szkoleniowych chętnych do pracy w Społecznej Służby Instruktorskiej (SSI) PZD. Poprzez szkolenie, osoby skupione w szeregach SSI ciągłe doskonalą swoje umiejętności i poszerzają zakres wiedzy, które to przenoszą do swoich ogrodów, pomagając działkowcom w rozwiązywaniu wielu problemów.

Otwarcia szkolenia dokonał prezes OZ PZD w Poznaniu – Zdzisław  Śliwa, który powitał licznie przybyłych kandydatów na instruktorów SSI. W swoim wystąpieniu prezes OZ omówił sytuację w jakiej obecnie przyszło funkcjonować Związkowi. Szczególny nacisk w swej wypowiedzi, położył na tematy najbardziej nurtujące środowisko działkowców.Przypomniał 120 lecie tradycji ogrodnictwa działkowego. Nie mógł być przemilczany problem samowoli budowlanej na ogrodach. Temu zagadnieniu prezes OZ również poświęcił sporo czasu, wskazując do czego może doprowadzić brak reakcji ze strony zarządów ROD na samowolę, której dopuszczają się niektórzy działkowcy. Kolejnym poruszonym problemem było całoroczne zamieszkiwanie w altanach działkowych, omówił prawo wodne i zadania ROD w tym zakresie. Następnie był temat podstawowy pt. „Prawo Związkowe; Ustawa o ROD; Statut PZD; i Regulamin ROD.        

 
Następnie swoje wystąpienie i wykład na temat: Rola i zadania Instruktora ogrodowego poświęciła dyrektor OZ PZD Agata Wróbel dokładnie omawiając działalność Społecznej Służby Instruktorskiej w Okręgowym Zarządzie i Ogrodzie: prawa, zadania, obowiązki. Która przy wsparciu sprzętu audiowizualnego szeroko omówiła powyższy temat.  Zaprezentowała bogaty materiał fotograficzny wraz z pogłębioną analizą merytoryczną co pozwoliło zebranym na uzyskanie bogatej wiedzy w omawianym temacie.  


Kolejnym prelegentem była Anna Socha która zapoznała zebranych z tajnikami prawidłowej uprawy roślin i zagospodarowania działki.    
Zebranych bardzo interesowały przedstawione tematy a zainteresowanym wykładowcy udzielali wyczerpujących odpowiedzi.         
Organizator szkolenia instruktor OZ PZD ds. ogrodniczych zaprosił wszystkich zebranych na następne szkolenie tj. 07.03.2018r

Drogi Działkowcu chcesz spotkać się z innymi, porozmawiać, wymienić doświadczenia, uzyskać fachowych porad, wysłuchać interesujących Cię wykładów: zapoznaj się z PLANEM SZKOLENIA - przyjdź będziesz zadowolony.

Tekst własny OZ PZD           
Zdjęcia: Ryszard Hajko

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.