Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada Prezesów ROD z terenu województwa świętokrzyskiego. - 05.03.2018

W ostatnim dniu lutego br. w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach odbyła się narada prezesów z terenu województwa świętokrzyskiego (poza Ostrowcem Św., w którym już się odbyła oraz Kielcami, w których odbędzie się w najbliższym czasie). Narada zorganizowana została przede wszystkim jako przygotowanie do zbliżającej się wielkimi krokami kampanii walnych zebrań w ROD. Stała się też jednak bardzo dobrą okazją do omówienia najważniejszych aktualnie spraw związkowych. 

Naradę otworzył Prezes Okręgu PZD Edward Galus witając wszystkich zebranych. Następnie głos przejął Dyrektor Biura Okręgu Jan Stańczyk, przechodząc do omawiania kolejnych punktów zaplanowanego porządku obrad. Jako pierwsza kwestia, która chyba najżywiej interesuje członków stowarzyszenia ogrodowego PZD, poruszona została nowelizacja Statutu PZD - Dyrektor przybliżył zebranym najważniejsze zmiany w jego treści. Następnie zajęto się przewodnim tematem narady – walnymi zebraniami ROD. Krok po kroku omówiono przesłanki ich prawidłowego przygotowania, zwołania i przeprowadzenia. Poświęcono też czas na dyskusję o najczęściej pojawiających się błędach podczas prowadzenia zebrań oraz tematach dyskusji, które najbardziej interesują w ich trakcie działkowców. Przypomniano o obowiązku przekazania dokumentacji z zebrań do Okręgu. Temat walnych zebrań z pewnością zajął największą część narady, a dyskusja, która się przy jego okazji rozwinęła była dość długa – zebrani mieli wiele pytań. 

Sporo czasu poświęcono również zmianom przepisów, które w rzeczywisty sposób wpłyną na funkcjonowanie ROD – dotyczących polityki ochrony danych osobowych i sposobów ich wdrożenia w struktury PZD oraz dotyczących ustawy Prawo wodne i ich skutków dla działkowców oraz obowiązków organów PZD w tym zakresie. Pozostając w tematyce prawnej Dyrektor Biura przybliżył działania i sukcesy Okręgu Świętokrzyskiego w regulacji stanów prawnych ROD na podstawie art. 75 i 76 ustawy o ROD oraz w zmniejszeniu roszczeń do terenów Ogrodów świętokrzyskich, których liczba w ostatnich latach dzięki aktywnemu uczestnictwu PZD zmalała o ponad 50%. 

Na naradzie dla Prezesów nie mogło również zabraknąć tematu rozwoju ROD. Pokłoniono się nad możliwością tworzenia nowych ogrodów, ale przede wszystkim nad ewentualnym powiększaniem tych już istniejących. Przy okazji rozwoju ROD omówiono też kwestię budżetów obywatelskich i możliwości, jakie niesie za sobą przystępowanie ROD do głosowań wraz ze swoimi zadaniami. Jako tereny mające duże znaczenie dla społeczności lokalnych oraz skupiające wielu mieszkańców – mają wielkie szanse powodzenia w takich głosowaniach, co już niejednokrotnie zostało dowiedzione, w zeszłym roku np. przez ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu. 

Z powyższymi tematami ściśle związane jest również zagadnienie Programu finansowo-księgowego DGCS PZD System dla ROD. Zostało ono omówione przez Dyrektora Biura, który jednocześnie zachęcał Prezesów ROD do otwarcia się na tę potrzebną nowość. Bardzo cieszy, że kolejna ilość Ogrodów z terenu Okręgu zdecydowała się na ten krok, stawiając na unowocześnianie i usprawnianie swojego funkcjonowania. W końcowej części narady omówiono jeszcze kwestię wykorzystania majątku PZD i problemów, jakie się w związku z tym pojawiają i mogą pojawić, a także rolę i zadania kolegiów Prezesów ROD.

 
Anna Pańczyk
inspektor ds. terenowo-prawnych
Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.