Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada Prezesów chorzowskich ROD przy udziale Prezydenta miasta. - 02.03.2018

W dniu 22. 02. 2018r. w siedzibie Delegatury Rejonowej Okręgu Śląskiego w Chorzowie odbyło się zebranie prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z udziałem Prezydenta Miasta Chorzowa Panem Andrzejem Kotalą oraz przedstawicieli Wydziału Inwestycji Komunalnych i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie. 

Rodzinne Ogrody Działkowe bez wątpienia są elementem miejskiej zieleni i obszarem, który przeciwdziała „zabetonowaniu” miast. Jesteśmy dumni z naszych ogrodów i naszych osiągnięć realizowanych w Okręgu Śląskim - podkreślił otwierając spotkanie członek Prezydium OZ Śl. i Kierownik Delegatury Jan Mathias.

Prezydent miasta  powitał uczestników spotkania. W swoich słowach podkreślił  zaangażowanie Zarządów ROD i działkowców w prace na rzecz ogrodów, szczególnie tu w Chorzowie, gdzie większość ziemi była w rękach prywatnych koncernów węglowych, a jeśli już trafiały się puste parcele, to zasypane popiołem, gruzami i hałdami. Mimo wszystko na takich terenach powstały piękne oazy zieleni co należy docenić.

Prezydent miasta w krótkich słowach przedstawił sprawozdanie z realizacji zgłoszonych wcześniej petycji prezesów chorzowskich ogrodów. Wszystkie zgłoszone uwagi zostały zrealizowane w całości co spotkało się z pełną aprobatą zebranych prezesów ROD. Następnie poinformował, że wszystkie problemy zgłaszane przez zainteresowane osoby są wysłuchiwane i wnikliwie rozpatrywane w miarę możliwości - szczególnie finansowych. Wszelkie potrzeby należy zgłaszać w urzędzie do końca września  (chodzi o zadania do realizacji w roku przyszłym) aby mogły się one znaleźć w budżecie miejskim na dany rok.

W dalszej części narady poszczególni prezesi rozpoczęli zgłaszanie swoich indywidualnych potrzeb i bolączek dotyczących ich ogrodów. Prezesi ROD pytali m.in. o sprawy związane z rozbudową dróg w pobliżu ROD, dofinansowanie remontu wodociągów, podtapianie terenów ROD i dróg dojazdowych do ROD, budowy ogrodzenia czy remontów placów zabaw należących do ROD. Prezydent miasta oraz przedstawiciel Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów obiecali rozpatrzenie zgłoszonych wniosków.

Ostatnią częścią narady było omówienie przez kierownika Delegatury bieżących spraw ROD.  W trakcie narady zachęcano zarządy ROD do podejmowania zadań inwestycyjno - remontowych i modernizacyjnych co przyczynia się do poprawy wyglądu ogrodów i ich estetyki. Tworzenie pozytywnego wizerunku rodzinnych ogrodów działkowych poprzez ich zagospodarowanie i wykorzystywanie zgodne z celami ustawowymi jak również  dbanie o własny ogród i własną działkę, świadczy o całym ruchu ogrodnictwa działkowego.

Eugeniusz Fabisz – Delegatura Rejonowa w Chorzowie

Mateusz Macianty – St. Insp. ds. terenowo – prawnych

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.