Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady szkoleniowe z Prezesami ROD i Przewodniczącymi Komisji Rewizyjnych ROD na terenie Okręgu PZD w Kaliszu. - 02.03.2018

Zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady oraz Uchwałą Nr 399/2017 Prezydium Krajowej Rady PZD i ustaleniami Prezydium OZ PZD w Kaliszu w sprawie odbycia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2018 roku, na terenie działania  Okręgu w Kaliszu w dniach od 9 lutego 2018 r do 23 lutego 2018 r odbyło się 9 narad szkoleniowych dla Prezesów ROD i Przewodniczących Ogrodowych Komisji Rewizyjnych.

Ogółem w naradach uczestniczyło 340 osób. W naradach w 9 rejonach uczestniczyli Prezesi ROD i Przewodniczący Komisji Rewizyjnych ROD oraz członkowie Prezydium i OZ w Kaliszu, którzy będą obsługiwali walne zebrania, w tym Wiceprezesi Okręgu, a także wielu członków zarządów i komisji rewizyjnych ROD. Wszystkie narady obsługiwali pracownicy merytoryczni Biura Okręgu PZD w Kaliszu tj. Dyrektor Biura, St. Inspektor ds. Inwestycji, St. Instruktor ds. Ogrodniczych i St. Referent administracyjny.

W niektórych naradach brali udział przedstawiciele policji, a w naradzie w Kaliszu także Komendant Straży Miejskiej.

Terminy odbytych narad szkoleniowych:

9.02.2018 r Rejon Kalisz

12.02.2018 r Rejon Krotoszyn

13.02.2018 r Rejon Ostrów Wlkp.

15.02.2018 r Rejon Kępno + Ostrzeszów

16.02.2018 r Rejon Jarocin (godz.11ºº)

16.02.2018 r Rejon Pleszew (godz.15³º)

20.02.2018 r Rejon Konin + Słupca

21.02.2018 r Rejon Turek

23.02.2018 r Rejon Koło + Kłodawa

Tematy na narady szkoleniowe i terminy były opracowane i uzgodnione przez Prezydium OZ PZD zgodnie z ramowym programem szkoleń wprowadzonym Uchwałą Nr 399/2017 Prezydium Krajowej Rady PZD.

Na naradach były omawiane między innymi następujące tematy:

1. Zadania i obowiązki zarządów ROD w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zebrań sprawozdawczych w ROD w 2018 roku zgodnie z Wytycznymi do przeprowadzenia zebrań w latach 2016 – 2018

2. Obowiązki Zarządu ROD po walnym zebraniu

3. Zasady przenoszenia praw do działki

4. Budownictwo ponadnormatywne, zamieszkiwanie na działkach

5. Inwestycje i remonty w ROD, pozyskiwanie środków finansowych

6. Ochrona danych osobowych w Związku. Dyrektywa Unii Europejskiej. - zabezpieczenie dokumentacji związkowej

7. Rozwój ROD, biura i pomieszczenia administracyjne w ROD

8. Nowe prawo wodne

9. Gospodarka komunalna – wywóz śmieci, opłaty, zasady utylizacji

10.Bezpieczeństwo ROD i działkowców.

11.Nowelizacja Statutu PZD i Regulaminu ROD

12.Rola, zadania i organizacja kolegiów prezesów.

13.Wdrożenie programu DGCS PZD SYSTEM

14.Organizacja ośrodków finansowo – księgowych w Okręgu

15.Kontrole w ROD

16.Stan prawny gruntów ROD

17.Wytyczne Krajowej Komisji Rewizyjnej dla Komisji Rewizyjnych ROD.

Narady cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników we wszystkich rejonach i zorganizowanie ich było konieczne. Największe zainteresowanie uczestników narad szkoleniowych to: przygotowanie i prawidłowe zorganizowanie zebrań sprawozdawczych, ochrona danych osobowych w Związku, nowe Prawo wodne, rozwój ROD, biura i pomieszczenia administracyjne w ROD, zagrożenia dla działkowców, ROD i Związku, pomoc prawna dla działkowców i zarządów ROD, regulacja stanu prawnego gruntów ROD, altany ponadnormatywne, zamieszkiwanie na działkach, wolne działki, gospodarka komunalna w ogrodach, roszczenia do gruntów oraz sprawozdania finansowe i zadania dla komisji rewizyjnych w ogrodach. Narady szkoleniowe odbywały się w miłej i przyjaznej atmosferze.

Dyrektor Biura OZ PZD w Kaliszu Jerzy Wdowczyk

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio