Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Robocze posiedzenie Kolegium Prezesów ROD miasta Koszalina. - 02.03.2018

W dniu 23 lutego 2018 roku odbyło się pierwsze robocze posiedzenie powołanego niedawno Kolegium Prezesów  ROD Miasta Koszalina. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący kolegium prezes Zarządu ROD Aster w Koszalinie Zygmunt Szuster.

Tematyka posiedzenia obejmowała przyjęcie planu pracy na 2018 rok, wyspecyfikowano główne problemy, które powinny być rozwiązywane w porozumieniu i z pomocą władz samorządowych Koszalina. Kolegium podejmie działania mające na celu uzyskanie pomocy od samorządowców w zakresie wyposażenia ROD nieposiadających budynków administracyjnych w budynki lub inne pomieszczenia zapewniające właściwa ochronę dokumentacji ogrodów.

Poruszano problematykę porządku na terenach wokół ogrodów, współpracę w tym zakresie ze Strażą Miejską i innymi służbami miejskimi. Zgodnie z wolą członków kolegium w miesiącu maju po uprzednim uzgodnieniu terminu zostaną zorganizowane spotkania z Prezydentem Miasta i Przewodniczącą Rady Miejskiej. W tym celu aby przygotować się do rozmów odbędzie się  następne posiedzenie celem uszczegółowienia problemów do poruszenia podczas spotkania z władzami miasta. W posiedzeniu brali udział przedstawiciele zdecydowanej większości ROD z Koszalina.

 

 

Foto. R.N

Wiceprezes OZ Ryszard Nowak

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.