Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli OZ PZD w Poznaniu z Posłem Tadeuszem Dziubą. - 01.03.2018

Aktualne problemy środowiska działkowców wielkopolskich były tematem odbytego w poniedziałek 26 lutego br. spotkania z posłem PiS Tadeuszem Dziubą. W spotkaniu odbytym w biurze poselskim uczestniczyli członkowie Okręgowego Zarządu PZD  pod przewodnictwem prezesa Zdzisława Śliwy. Głównym tematem spotkania było omówienie działania naszego stowarzyszenia ogrodowego na rzecz dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego. Przedstawiliśmy Panu Posłowi wspólne działania z Miastem Poznań  na polu wspierania rodzin zamieszkujących w altanach działkowych na drodze dochodzenia do własnego mieszkania, omówiliśmy działania na rzecz otwierania ogrodów dla mieszkańców lokalnych społeczności, przedstawiliśmy działania podejmowane wspólnie z Policją na rzecz bezpieczeństwa na działkach i pomocy ludziom szukających podczas mrozów schronienia w altanach działkowych . Mówiliśmy tez o szerzeniu kultury w środowisku przez organizację różnych przedsięwzięć jak np „Spotkania z kulturą w ROD”, uczczenie rocznicy odzyskania  100-lecia Niepodległości, mówiliśmy o organizacji przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych na terenie ogrodów. Te wątki przedstawiali uczestniczący w spotkaniu, wiceprezesi OZ PZD Robert Klimaszewski i Jerzy Kucznerowicz, przewodnicząca komisji polityki społecznej Barbara Czapla, przewodniczący komisji bezpieczeństwa Mariusz Zieliński oraz rzecznik prasowy OZ Andrzej Górczyński.

Ale szczególnie istotnym punktem spotkania było omówienie funkcjonowania ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z perspektywy 5 –lecia jej uchwalenia. Asumptem do tej dyskusji było odbyte 28 listopada ubr.  spotkanie tzw. „niezależnych działkowców” w Sali Kolumnowej Sejmu z posłem Dziubą, podczas którego wybrzmiały postulaty zmiany ustawy oraz krytyki działania PZD. W tej sprawie przedstawiliśmy Panu Posłowi naszą ocenę tej działalności wobec największego polskiego stowarzyszenia ogrodowego. Treść wystąpienia do Posła Dziuby tutaj. 

Prezes OZ przypomniał, że Pan Poseł aktywnie nas wspierał w działaniach na rzecz uchwalenia ustawy w brzmieniu proponowanych przez projekt obywatelski, poparty podpisami blisko miliona obywateli. Stwierdziliśmy, że ustawa wzmocniła prawa działkowców, dała gwarancje demokratycznego decydowania o przynależności do stowarzyszenia ogrodowego oraz wyboru stowarzyszenia prowadzącego ogród. W tym kontekście zapytaliśmy Pana Posła o jego stanowisko w podnoszonych sprawach. Poseł stwierdził, że jest przeciwny głoszonym hasłom o umożliwieniu zamieszkiwania na terenie ogrodów działkowych, nie zgadza się z hasłami uwłaszczenia działkowców uważając, że tereny ogrodów powinny być własnością miasta i stanowić rezerwę strategiczna dla jego przyszłego rozwoju, przy zachowaniu praw ogrodów i działkowców. Pan Poseł przekazał także wolę  dyskusji z naszym środowiskiem na tematy poruszane przez „niezależnych działkowców”. Uspokajał również, że nie są prowadzone żadne prace zmierzające do zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Umówiliśmy się z panem Posłem na kolejne spotkania oraz zaprosiliśmy go na posiedzenie Okręgowego Zarządu, a właściwie to już w myśl nowego (zarejestrowanego) statutu PZD na pierwsze historyczne posiedzenie Rady Okręgowej PZD.

dr  Zdzisław Śliwa
prezes OZ PZD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.