Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD w OZ w Zielonej Górze. - 01.03.2018

W ubiegły czwartek (22.02.2018r.) odbyła się coroczna narada przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych. Naradę prowadziła przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej- Pani Kazimiera Daiksler.

Sprawy związane z przeprowadzeniem walnych zebrań, z naciskiem na rolę jaką odgrywają w nich komisje rewizyjne przedstawił członek Okręgowego Zarządu-  Pan Jan Majewski

Omówiono najważniejsze sprawy związanie ze sporządzaniem sprawozdań komisji rewizyjnych na walne zebrania oraz zasady badania bilansów oraz preliminarzy finansowych ROD, które będą przedmiotem obrad zebrań sprawozdawczych.

Poza sprawami zawiązanymi z przygotowaniem się do walnych zebrań, omówiono najważniejsze sprawy na jakie powinny zwrócić uwagę komisje rewizyjne w swojej codziennej pracy. Omówiono zasady nawiązywania i rozwiązywania prawa do działki, oraz pojawiające się w tej materii uchybienia. Podkreślono, iż komisja rewizyjna powinna zwrócić uwagę na prawidłowość załatwiania tych spraw przez zarządy ROD.

Omówiono jakie zmiany czekają wszystkie struktury Związku po zarejestrowaniu Statutu PZD przyjętego przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD, który obradował w 19 grudnia 2017r.

Przedstawiono i omówiono pokrótce program DGCS PZD System. Program wzbudził zainteresowanie.

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.