Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli Okręgu Śląskiego PZD z Prezydentem Miasta Gliwice - 28.02.2018

Planowane przez miasto Gliwice inwestycje na terenach ROD stały się okazją do wspólnych rozmów obu stron w celu wymiany informacji i ustalenia kierunków działania. Spotkanie w tym temacie z Zygmuntem Frankiewiczem Prezydentem Miasta Gliwice miało miejsce  w dniu 26 lutego br.

Przedstawiciele Okręgu Śląskiego PZD w osobach: Jan Pękala – Kierownik Delegatury Rejonowej w Gliwicach, Krzysztof Tekla – Dyrektor Biura OZ, Zenon Jabłoński – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Mateusz Macianty – St. Inspektor ds. terenowo prawnych, podjęli tematy dotyczące przede wszystkim planowanej likwidacji ROD „Krakowiana” w Gliwicach i odtworzenia ogrodu, budowy polderów przeciwpowodziowych w Gliwicach oraz kwestii planów miejscowych obejmujących tereny ROD i regulacji stanu prawnego gruntów ROD.

Na odpowiedzi związane z likwidacją ROD „Krakowianka” czekają przede wszystkim zaniepokojeni działkowcy, którzy utracą swoje działki,  z tego względu przedstawiciele strony PZD pytali Prezydenta Miasta Gliwice o aktualny przebieg procesu likwidacji i warunki jego odtworzenia. Na obecnym etapie uzgadniana jest umowa dotycząca warunków likwidacji ROD. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 19 ustawy o ROD zawarcie umowy wymaga zgody 2/3 działkowców likwidowanego ROD. Prezydent Miasta Gliwice zapewnił, że likwidacja ROD nastąpi w zgodzie z przepisami ustawy o ROD tj. Miasto wypłaci odszkodowania za majątek użytkowników działek, który znajduje się na działkach, a także nastąpi odtworzenie terenu ROD. Została już ustalona lokalizacja nowego ROD w dzielnicy Brzezinka. Teren jaki miasto planuje przekazać PZD jest kilkukrotnie większy od terenu likwidowanego ROD, a sama inwestycja będzie kosztowała miasto wiele milionów złotych. Po uzgodnieniu projektu umowy sprawa trafi do uzgodnienia z działkowcami.

Kolejnym ważnym tematem jaki dotyczy ROD na terenie miasta Gliwice jest kwestia budowy polderów przeciwpowodziowych. Miasto Gliwice od wielu lat boryka się z problemem powodzi związanych z wylewaniem rzeki Kłodnica, a budowa polderów ma przeciwdziałać temu zjawisku i uchronić miasto i jego mieszkańców przed kolejnymi powodziami. Niestety planowana w przyszłości budowa polderów dotknie terenów kilku ROD. Na chwilę obecną sprawa jest w początkowej fazie i pojawiają się różne problemy natury formalnej, jednak Prezydent Miasta Gliwice uspokoił stronę PZD, że w najbliższych kilku latach ROD i działkowcy mogą czuć się bezpiecznie i nie ma zagrożenia ich likwidacji. Na razie jest to temat odłożony w czasie, jednak warto już od początku rozmawiać o jego realizacji.

Ostatnim tematem jaki omówiono na spotkaniu była kwestia regulacji stanu prawnego gruntów ROD. Prezydent Miasta poinformował o aktualnym etapie postępowań administracyjnych, które w zasadzie są już na ukończeniu bowiem wydano już prawie wszystkie decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia przez PZD prawa użytkowania do nieruchomości zajmowanych przez ROD na terenie miasta. Poinformował także, że miasto posiada plan zagospodarowania przestrzennego dla całego swojego terenu, w którym zabezpieczono także tereny pod ROD w przypadku ich likwidacji.

 

Mateusz Macianty – St. Insp. ds. terenowo – prawnych

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.