Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Walne zebranie w ROD im. kpr. Benedy w Bydgoszczy. - 28.02.2018

W dniu 24 lutego 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „ kpr. BENEDY” w Bydgoszczy z udziałem Pani Ewy Tkaczyk Głównego Księgowego z Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy.


Działkowcy wysłuchali sprawozdań za 2017r.: merytorycznego z działalności Zarządu ROD oraz finansowego. Komisja Rewizyjna dokonała oceny pracy zarządu wraz z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego. Komisja Rewizyjna ROD wysoko oceniła działalność Zarządu, zwracając uwagę na celowość wydatków oraz oszczędne gospodarowanie środkami pozostającymi w jej dyspozycji. Uznała, że poniesione wydatki były zgodne z planem merytorycznym Zarządu na 2017 rok. Do zaprezentowania dokumentacji wykorzystano środki audiowizualne.


Pani Ewa Tkaczyk omówiła aktualną sytuację Związku i Okręgu oraz przedstawiła informacje o stowarzyszeniu „niezależnych działkowcach”, którzy wykorzystują różne instytucje państwowe, aby nie dopuścić do zarejestrowania zmian w statucie PZD dokonanych w dniu 9 grudnia 2017roku oraz czekających zadaniach, które zostały wypracowane przez Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Prezes ROD w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę wobec osób zamieszkujących w ogrodzie w zakresie ich bezpieczeństwa poprzez montowanie urządzeń wykrywające tlenek węgla – czadu, zachowania się w różnych sytuacjach dotyczących naszego bezpieczeństwa, zabezpieczenie mienia w ogrodzie oraz jak reagować na te zagrożenia.


W dyskusji przewijał się temat realizacji art. 76 ustawy z dn. 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych dotyczący regulacji stanu prawnego nieruchomości, na której funkcjonuje ogród a którą zawiaduje Agencja Mienia Wojskowego w Bydgoszczy.
W odpowiedzi na wystąpienia „niezależnych działkowców”, działkowcy obecni na Walnym Zebraniu podjęli decyzję o wypracowaniu i przesłaniu stanowiska w tym temacie do Krajowej Rady.
Po spokojnej i rzeczowej dyskusji podjęto uchwały dotyczące przyjęcia sprawozdań, planu inwestycji i remontów, planu pracy i preliminarza oraz opłat ogrodowych obowiązujących w 2018 roku. Zebranie odbyło się w miłej atmosferze.


Po wyczerpaniu porządku obrad i przy braku sprzeciwu zebranie rozwiązano.

Sekretarz ROD
Jan Rakociński

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio