Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jak pomóc mieszkańcom ogrodów ? - 27.02.2018

W świetlicy ROD Mazurek kolejna grupa prezesów poznańskich ogrodów działkowych spotkała się 22 lutego br. z Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania Tomaszem Lewandowskim i dyrektor Biura Spraw Lokalowych Renatą Marczuk. Tematem rozmów były problemy zamieszkiwania na działkach i  pomoc Miasta w uzyskaniu socjalnych. Tomasz Lewandowski mówił, że Miasto podjęło konkretne działania, by osoby o niskich dochodach, które z konieczności zdecydowały się zamieszkać w altanach działkowych mogą uzyskać znaczącą pomoc w rozwiązaniu problemu mieszkaniowego. Poinformował, że do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub mieszkalnego z zasobów Miasta Poznania kwalifikują się osoby, które spełniają kryterium dochodowe i uzyskały minimalną wymaganą ilość punktów. Jest też program Miejskiego Biuro Najmu dedykowany osobom, które uzyskały zbyt małą ilość punktów, bo by kwalifikować się na mieszkanie socjalne. Takim programem jest m.in. program PTBS „Mieszkanie dla Seniora” dedykowany osobom w wielu emerytalnym, na warunkach określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania, bez konieczności wnoszenia partycypacji. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z programu „Najem z dojściem do własności”. Umożliwia on systematyczną spłatę ceny mieszkania w ramach czynszu najmu i wykupienie go w okresie od 5 do 25 lat od momentu zawarcia umowy.

Przedstawiciele Miasta zachęcali prezesów ROD do współpracy mającej na celu pomóc osobom, czasem nieumiejącym samodzielnie podjąć skutecznych starań o mieszkanie oraz zapraszali do odwiedzin w Biurze Spraw Lokalowych wszystkich zamieszkałych na ogrodach, którzy chcą poprawić swoją sytuację mieszkaniową. Jednoznacznie jednak wypowiedziano się, że pomocy nie uzyskają osoby, które wybudowały w ogrodach domy mieszkalne o dużej wartości i które zamieszkały na ogrodach nie z przymusu, ale z własnego wyboru. Ci muszą się liczyć z konsekwencjami wynikającymi ze złamania obowiązującego prawa. Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie, podobnie jak poprzedzający je program telewizji WTK poświęcony tematyce rozwiązania problemu zamieszkiwania na terenach ogrodów działkowych, który można obejrzeć na Facebooku Okręgu Poznańskiego PZD.

 

Na spotkanie z prezesami ROD przybyli także eksperci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji podinspektorzy Henryk Gabryelczyk i Grzegorz Sieradzki. Oni mówili głównie o bezpieczeństwie w Ogrodach. Poruszano jakże aktualne problemy przeciwdziałania wszelkim przejawom łamania prawa, współpracy z dzielnicowymi opiekującymi się ogrodami, pomocy bezdomnym, reagowania w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia przebywających zima w altanach.Wspierał ich profesjonalnie dbający o bezpieczeństwo działkowców przewodniczący komisji bezpieczeństwa OZ PZD Mariusz Zieliński, który przedstawił konkretne działania podjęte przez komisje w celu udzielenia pomocy zarządowi ROD na terenie którego mają miejsce przypadki wymagające interwencji. Omówiono także zasady prewencyjnego działania i apelowano o zgłaszanie wszelkich przypadków wywołujących niepokój do komisji bezpieczeństwa lub do Policji albo Straży Miejskiej.

Z kolei przedstawiciele Miasta poinformowali o działalności Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej  w Poznaniu przy ul Niedziałkowskiego 30, które zapewnia całodobową pomoc osobom i rodzinom w stanie kryzysu i apelowali do prezesów ROD o korzystanie oferty i udzielanie pomocy potrzebującym w dotarciu pod ten adres. Wskazano także inne miejsca schronienia dostępne w Poznaniu dla osób bezdomnych. Uczestniczący w naradzie podziękowali za jej profesjonalne przygotowanie i wyrażali opinię, że była bardzo twórcza i przydatna. Brawo Mariusz!

Tekst i zdjęcia Andrzej Górczyński 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.