Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Order Odrodzenia Polski dla prof. Kazimierza Wiecha. - 26.02.2018

W piątek 16 lutego 2018 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych osobom zasłużonym w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz dla rozwoju polskiej medycyny. Wśród uhonorowanych Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski znalazł się prof. Kazimierz Wiech – wieloletni współpracownik PZD i Wydawnictwa „działkowiec”, członek Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Działkowiec”, propagator idei ruchu ogrodnictwa działkowego w kraju i za granicą, przyjaciel działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych, na co dzień związany z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.

Order Odrodzenia Polski to jedno z najstarszych i najwyższych rangą odznaczeń państwowych, ustanowione w początkach II Rzeczypospolitej z myślą o tych, którzy swoimi wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, kultury, sztuki, działalności społecznej przyczyniają się do rozwoju naszej Ojczyzny.

Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy dokonała minister Halina Szymańska, Szef Kancelarii Prezydenta RP, która również odczytała list Prezydenta RP skierowany do uczestników uroczystości. Czytamy w nim m.in.: „Z pełnym przeświadczeniem chcę stwierdzić, że należą Państwo do grona osób, którym państwo polskie chce w szczególny sposób podziękować, doceniając wytrwałą i ofiarną służbę oraz dokonania w dziedzinie badań, dydaktyki i międzynarodowej współpracy naukowej (…). Żyjemy dziś w szybko zmieniającym się świecie. Przed nami wyzwania, którym jako kraj musimy sprostać. Zdajemy sobie sprawę, że wiedza i badania naukowe są sprawą kluczową, że od wieków stanowią impulsy do rozwoju – ale w naszych czasach ich rola jest szczególna. To Państwo w znacznej mierze dysponują kluczem do polskiej pomyślności”.

Jak informuje nas sam prof. K. Wiech wydarzenie to „było ważne i wzruszające. Zauważono moją działalność na różnych polach – i na naukowym (byłem członkiem wielu naukowych gremiów) i dydaktycznym (to była zawsze moja pasja – ok. 150 magistrantów i 9 doktorantów), upowszechnieniowym – jestem autorem ponad 20 opracowań książkowych, zakładałem młodzieżowe kluby 4H, organizowałem Dni Owada, szkoliłem producentów, a działalność w miesięczniku „Działkowiec” i dla działkowców też ma swoją pewnie już 40-letnią historię. Udzielałem się także na polu kultury najpierw kierując, a potem zakładając chóry, organizując wielokrotnie Spotkania Świąteczne – nieraz dla 400 osób,  prelekcje, wystawy fotograficzne w kraju i za granicą, popularyzujące wiedzę o Kresach, Lwowie, Hucułach i Stanisławie Vincenzu. To takie podsumowanie trudnych do policzenia godzin pracy, która była dla mnie zawsze przyjemnością. A „Działkowiec” był i jest dla mnie ważną częścią mojej działalności/przyjemności!”.

Warto podkreślić, że prof. Kazimierz Wiech już od 40 lat publikuje na łamach „Działkowca” liczne artykuły poświęcone m.in. profilaktyce występowania chorób i szkodników roślin, metodom ich zwalczania, doborowi środków ochrony roślin, organizmom pożytecznym, ekologicznym metodom ochrony roślin. Z myślą o działkowcach ukazały się też liczne jego książki, w tym pierwsza, tak bogato ilustrowana „Jaki to szkodnik jaka choroba” (1994),  ponadto: „Gdy rośliny chorują” (1991), „Ochrona roślin na działkach” (1999), „Ochrona roślin bez chemii” (2001), „Ochrona roślin sadowniczych” (2003), „Ochrona warzyw” (2003), „Ochrona roślin ozdobnych (2003), „Ochrona iglaków” (2006), „Ochrona pnączy” (2007), „Ochrona krzewów liściastych” (2008), „Ekologiczna ochrona roślin na działce” (2015). Profesor Wiech już od lat 90. wielokrotnie był także twórcą „Zaleceń z ochrony roślin dla działkowców na lata…”, za każdym razem aktualizując zawarte w nich treści zgodnie z najnowszą wiedzą ogrodniczą i zaleceniami producentów środków ochrony roślin.

Gratulujemy serdecznie wyróżnienia, jakim jest odznaczenie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Życzymy dalszej wszelkiej pomyślności w realizacji planów na polu naukowym, dydaktycznym i upowszechnieniowym oraz owocnej współpracy z działkowcami, zarówno poprzez miesięczniki „Działkowiec” i „Mój Ogródek”, jak i liczne publikacje książkowe, prelekcje i wykłady.

Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego „działkowca” Eugeniusz Kondracki

wraz z Członkami Kolegium Redakcyjnego.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.