Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Koniec narad szkoleniowych dla Prezesów Zarządów ROD oraz księgowych w Okręgu Łódzkim PZD. - 26.02.2018

22 lutego br. w Łodzi odbyła się ostatnia narada szkoleniowo- instruktażowa dla prezesów zarządów ROD oraz księgowych. Od początku lutego 2018 zorganizowano i przeprowadzono 8 grup szkoleniowych. W Łodzi zorganizowano 4 grupy szkoleniowe w dniach 19, 20, 21 i 22 lutego br. w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Łódką”.

Tak jak na naradach wyjazdowych, tematem wiodącym były kwestie związane z właściwym przygotowaniem i przeprowadzeniem walnych zebrań sprawozdawczych w ROD. Obecni na naradzie uzyskali kompleksowe informacje na temat prawidłowego przygotowania i uzupełnienia niezbędnej dokumentacji. Ponownie w programie narad uwzględniono uchwały i stanowiska Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD oraz wynikające z nich zadania dla Związku w tym dla ROD. Poruszono również kwestie sporządzania sprawozdań finansowych za 2017 rok oraz preliminarzy na 2018rok.

Znaczna część ogrodów w Okręgu Łódzkim zamierza realizować różnego rodzaju inwestycje, dlatego też zebranym na naradzie przedstawiono proces przygotowywania i podejmowania uchwał inwestycyjnych. Uczestnicy narad uzyskali również informacje o obowiązkach wynikających z nowych przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych, o przepisach obowiązującej od dnia 1 stycznia 2018 r. ustawy Prawo wodne, która w znacznym stopniu zmieniła dotychczasowe zasady gospodarowania wodami,o potrzebach powołania kolegium oraz ich roli i zadaniach do wykonania oraz o przeprowadzonych kontrolach w ROD.

Na każdej z narad odnotowano dużą frekwencje i zainteresowanie uczestników szkolenia omawianymi tematami. Dyskusja podczas spotkania obejmowała  wiele tematów dotyczących m.in. budowy siedzib dla zarządów ROD, ochrony danych osobowych, sporządzania bilansów i preliminarzy oraz dokumentów i uchwał na walne zebranie.

A.P

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio