Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie delegacji OZ Ślaskiego PZD z Prezydentem Miasta Bytomia. - 23.02.2018

Realizując postanowienia Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD jaki miał miejsce 9 grudnia ubiegłego roku, przedstawiciele Okręgu Śląskiego PZD odbyli kolejne spotkanie, tym razem z władzami miasta Bytomia w celu prowadzenia rozmów na temat rozwoju ROD.

Spotkanie miało miejsce w dniu 15 lutego w siedzibie Urzędu Miasta Bytom. W spotkaniu uczestniczył Prezydent Miasta Damian Bartyla oraz Naczelnik Wydziału Nieruchomości Włodzimierz Drogoś. Stronę PZD reprezentował Prezes Okręgu Śląskiego PZD Józef Noski, I Wiceprezes Okręgu Śląskiego PZD Jan Radoła oraz Przewodniczący Delegatury Rejonowej w Bytomiu Bogusław Hajduga.

Obecnie w Bytomiu funkcjonują 32 Rodzinne Ogrody Działkowe, które dysponują niespełna 7 tysiącami działek. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie mieszkańców miasta działkami i ogrodami nie jest to jednak  ilość wystarczająca. Społeczność lokalna w coraz większym stopniu docenia pozytywne aspekty posiadania działki, co zwiększa zainteresowanie ich nabyciem. To z kolei wymusza podjęcie działań w celu wspierania rozwoju ROD tak aby wyjść naprzeciw potrzebom społeczeństwa.

W czasie spotkania rozeznawano przede wszystkim kwestię powiększenia istniejących ROD, bowiem wokół ROD znajdują się tereny, które mogłyby zostać na ten cel wykorzystane. I tak dla ROD „Przyjaźń” w dzielnicy Rozbark zidentyfikowano możliwość powiększenia ROD o 1,6 ha co daje 40 nowych działek po 400 m2. ROD „Jaśmin” w dzielnicy Łagiewniki, na terenie którego niedawno mieliśmy zaszczyt organizowania Krajowych Dni Działkowca, po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego zostanie powiększony o 1,2 ha co stanowi 28 działek po 400m2 każda. Kolejny ogród to ROD „Podlesie”, który powiększy się o powierzchnię 2 ha. Natomiast teren o pow. 2,5 ha przekazany do użytkowania w 2010r. zostanie odwodniony i zostanie utwardzona droga dojazdowa. W sumie ROD „Podlesie” powiększy się o około 100 działek po 400 m2. Ponadto Urząd Miasta wystąpił z propozycją przejęcia terenów powiększających ROD „Kościuszko” o około 3 ha, tj. 70 działek.

Równocześnie Prezydent Miasta zadeklarował rozeznanie możliwości terenowych na stworzenie nowego ROD. Podjęte działania są niejako wyrazem realizacji programu rozwoju ROD. Ustalono również, że Prezesi ROD rozeznają możliwości powiększenia ogrodów o tereny należące do miasta.

Spotkanie stało się także okazją do poruszenia tematów związanych z bieżącymi sprawami i problemami ROD m.in. wykonanie i utwardzenie dróg dojazdowych do ROD „Sielanka” i „Zawadzkiego”, wykonanie i oznakowanie przejścia przez ul. Woźniaka do ROD „Zorza”.

Na zakończenie Prezes Józef Noski podziękował Prezydentowi miasta za dotychczasową współpracę.

 

Mateusz Macianty – St. Insp. ds. terenowo  - prawnych 

 

Od KR: Na stronie internetowej Urzędu Miasta Bytomia www.bytom.pl zamieszona została informacja Miasta na ten temat "Prezydent spotkał się z przedstawicielami PZD". 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio