Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie przed kampanią sprawozdawczą w ROD w okręgu poznańskim PZD. - 23.02.2018

W dniu 22 lutego 2018 r. ponad 80 osób spotkało się na naradzie poświęconej przygotowaniu kampanii sprawozdawczej w rodzinnych ogrodach działkowych Okręgu. Spotkanie odbyło się w Domu Działkowca ROD im. J. Mazurka w Poznaniu. Przybyli na nie przedstawiciele kolegiów prezesów ze wszystkich powiatowych i dzielnicowych kolegiów prezesów, którzy zostali wytypowani do obsługi walnych zebrań w ROD w bieżącym roku. Naradę prowadził prezes Okręgowego Zarządu   Zdzisław Śliwa oraz wiceprezes Robert Klimaszewski.

Podstawowym tematem narady było przypomnienie zasad i obowiązków walnego zebrania i roli przedstawiciela Okręgu, by zebranie wypełniło stojące przed nim zadania. Wiceprezes OZ Robert Klimaszewski omówił ten problem zwracając szczególną uwagę na konieczność wczesnego kontaktu obsługującego zebranie z zarządem ROD w czasie którego można przedyskutować wszystkie istotne zagadnienia dla sprawnego odbycia zebrania. Podkreślono potrzebę jasnego przedstawienia sprawozdań finansowych, które muszą odpowiedzieć działkowcom jak i na co wykorzystywano pieniądze zebrane z opłat ogrodowych, co za nie zrobiono dla ogrodu i działkowców oraz potrzebę przedstawienia dobrze przygotowanych planów pracy na 2018r, projektów uchwał oraz preliminarzy finansowych.

Kolejny temat  poświęcony aktualnej sytuacji stowarzyszenia ogrodowego PZD był okazją do ukazania osiągnięć Związku i Okręgu w minionym roku, które powinny być przekazane działkowcom naszych ogrodów, by mogli sami ocenić znaczenie i skuteczność podejmowanych działań przez wszystkie struktury naszego stowarzyszenia. Omówiono również ważne informacje dotyczące zmian przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

AW

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio