Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli ostrowieckich ROD z Prezydentem Miasta. - 23.02.2018

W dniu 20 lutego br. z inicjatywy kolegium prezesów ROD rejon Ostrowiec Świętokrzyski, odbyło się spotkanie przedstawicieli ogrodów działkowych zlokalizowanych na obszarze Miasta z Prezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego – Panem Jarosławem Górczyńskim.

W spotkaniu udział wziął także Dyrektor biura Okręgu Świętokrzyskiego PZD.

Wśród podstawowej tematyki spotkania znalazły się kwestie rozwoju ROD i szans pozyskania wsparcia finansowego ze strony Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, tegorocznego budżetu obywatelskiego i możliwości udziału w nim ostrowieckich ogrodów działkowych oraz  szerszego otwarcia rodzinnych ogrodów działkowych dla mieszkańców i społeczności lokalnej.

Prezydent Miasta podkreślił swoją niezmienną życzliwość i docenienie dla całej idei ogrodnictwa działkowego. Wskazał na rolę i znaczenie ROD dla mieszkańców Miasta, zarówno w aspekcie wpływu na środowisko naturalne jak i spędzenia wspólnie czasu – budowy więzi międzyludzkich.

Z uwagi na powyższe zapewnił o swojej dalszej pomocy dla ROD, w szczególności w rozwiązywaniu indywidualnych problemów poszczególnych ogrodów – przede wszystkim dotyczących infrastruktury ogrodowej (sieci wodociągowej, domów działkowca)  ale także terenów wspólnych (remontu parkingów).

 

Pan Prezydent z aprobatą odniósł się do udziału ROD w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Ogrody, które zgłosiły chęć przystąpienia, będą chciały pozyskać środki na remont i modernizację podstawowej infrastruktury tj. sieci wodociągowej, elektrycznej, ogrodzenia zewnętrznego czy domów działkowca.

Kwestie szczegółowe w zakresie regulaminu i wymaganych dokumentów omówiono z Naczelnikiem Wydziału Planowania i Rozwoju – Panem Dominikiem Smolińskim, odpowiedzialnym za realizację budżetu obywatelskiego w Mieście.

 

Tematem niezmiernie ważnym i dającym płaszczyznę do dalszego budowania dobrych relacji nie tylko z lokalnymi władzami ale przede wszystkim mieszkańcami Ostrowca Świętokrzyskiego, jest kwestia otwarcia ogrodów dla tamtejszej społeczności. Ma to swój wydźwięk zarówno w organizowanych na terenach ROD imprezach senioralnych ale także tych skierowanych chociażby w stronę najmłodszych – przedszkolaków. Zwieńczeniem jest organizacja wspólnych obchodów Dnia Działkowca, w które od tego roku ma zaangażować się jako współuczestnik także Prezydent Miasta.

Na organizowanych wspólnie dożynkach wyłoniony zostanie laureat na najpiękniejszy kosz dożynkowy. Na okres letni wstępnie zaplanowano organizację kolejnych konkursów pod patronatem Pana Prezydenta na najładniejszą działkę czy działkowy wypiek.

Podjęto także decyzję o zasadności dalszego funkcjonowania tzw. opiekuna ROD ze strony Urzędu Miasta. Tak powołana przez Prezydenta osoba, odpowiedzialna jest za bieżący kontakt samorządu lokalnego z poszczególnymi zarządami ROD, w tym także za doraźną pomoc w zakresie powstałych, ewentualnych potrzeb, które mogłyby być załatwione przy pomocy służb gminnych.

Podziękowano także Panu Prezydentowi i działowi prawnemu Urzędu za zakończoną procedurę regulacji stanu prawnego 4 ROD poprzez wydanie decyzji w oparciu o art. 75 i 76 ustawy o ROD oraz za zainicjowane postępowanie sądowe w zakresie zasiedzenia części ostatniego ROD o w części nieuregulowanym stanie prawnym, dające kolejno możliwość wydania przez właściciela terenu decyzji o nabyciu prawa użytkowania na rzecz PZD.

 Jan Stańczyk

Dyrektor biura Okręgu Świętokrzyskiego PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.