Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie kolegium prezesów ROD rejonu Ostrowca Świętokrzyskiego - 22.02.2018

Z uwagi na co raz to nowsze zadania jakie stają przed zarządami ROD, działalność kolegiów prezesów nabiera jeszcze istotniejszego znaczenia. Ma to swoje odniesienie przede wszystkim w zakresie ciągle zmieniającej się sytuacji prawnej wokół rodzinnych ogrodów działkowych oraz konieczności dostosowania zasad funkcjonowania ROD do obecnych realiów.

W powyższe wpisuje się odbyte w dniu 19 lutego br. kolejne już w obecnej kadencji posiedzenie kolegium prezesów ROD Ostrowca Świętokrzyskiego.

W ostrowieckim ośrodku miejskim zlokalizowanych jest 11 ogrodów działkowych, które na płaszczyźnie kolegium znalazły idealną możliwość współpracy nie tylko między sobą ale przede wszystkim jako partner dla władz samorządowych i reprezentacja stowarzyszenia ogrodowego dla mieszkańców Miasta.

Wśród tematyki poruszonej na zebraniu nie zabrakło najważniejszych zagadnień z punktu widzenia lokalnej specyfiki, ale także spraw ważnych w skali województwa i całego kraju.

Posiedzenie kolegium zdominowane zostało przez zbliżającą się kampanię walnych zebrań – wynikających z tego tytułu obowiązków zarządów ROD i swoistego punktu wyjścia do działań w ogrodzie na cały kolejny rok. Szczególny nacisk położony został na prawidłowe przygotowanie zebrań, należytej dokumentacji i finalnie podjęcia decyzji co do wysokości opłat przy uwzględnieniu podejmowanych zadań inwestycyjnych.

Z planowanymi walnymi zebraniami ściśle związane są także inne tematy w postaci: nowych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych i konieczności posiadania pomieszczeń do prawidłowego przechowywania gromadzonej w ROD dokumentacji oraz znowelizowanych przepisów ustawy prawo wodne, mogących mieć wpływ na działalność niektórych ROD, szczególnie tych korzystających z wód podziemnych i powierzchniowych.

Uczestniczący w posiedzeniu Dyrektor biura Okręgu, dokonał także przedstawienia tematów ściśle prawnych, jakimi są roszczenia do terenów ROD zlokalizowanych na obszarze działania kolegium wraz z informacją o zakończonej już niemal regulacji stanów prawnych gruntów ogrodów działkowych wchodzących w skład ostrowieckiego kolegium. Pozyskanie tytułów prawnych do zajmowanych ogrodów oraz zakończone pomyślnie dla działkowców roszczenia, będą jednym z podstawowych tematów tegorocznych walnych zebrań, gdyż z punktu widzenia użytkowników działek są to de facto informacje gwarantujące zachowanie ogrodu i pozwalają spokojnie spoglądać w przyszłość.

Uzupełnieniem powyższej tematyki była także kwestia nowelizacji statutu PZD i jego najistotniejszych zmian; problem bezpieczeństwa w ROD – także pod kątem przebywania w okresie zimowym osób bezdomnych i mogących w związku z tym powstać przykrych konsekwencji; program finansowo – księgowy DGCS System dla ogrodów jako konieczność w obliczu powstających przed ROD oczekiwań i nowych wyzwań.

Wśród tematów, którym poświecono najwięcej uwagi znalazł się także temat rozwoju ogrodów działkowych i ich przystosowania do obecnych realiów – oczekiwań działkowców, mieszkańców miast.

W odbytej dyskusji członkowie kolegium bardzo dużo czasu poświęcili też problematyce współpracy na linii ROD – Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, w szczególności w aspekcie możliwych do pozyskania ze środków Miasta dotacji pieniężnych na remont i modernizację infrastruktury ogrodowej oraz otwarcia ogrodów dla społeczności lokalnej, także w zakresie organizacji wspólnych z władzami miasta imprez promujących ogrodnictwo działkowe i przybliżających idee ogrodnictwa jak najszerszej grupie mieszkańców – potencjalnych, nowych działkowców.

 Jan Stańczyk

Dyrektor biura Okręgu Świętokrzyskiego PZD

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio