Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Przygotowanie do kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w Okręgu Łódzkim. - 21.02.2018

W Okręgu Łódzkim PZD odbyły się narady szkoleniowo-instruktażowe dla prezesów zarządów ROD oraz księgowych. Narady odbyły się w  Kutnie, Skierniewicach, Piotrkowie Trybunalskim oraz Sieradzu. Prowadzone były przez pracowników merytorycznych OŁ PZD tj. Dyrektora biura panią Izabelę Ożegalską oraz Główną Księgową OŁ PZD panią Elżbietę Janiszewską- Jarząb.

Szkolenie obejmowało szeroką tematykę związana z przygotowaniem i przebiegiem walnych zebrań sprawozdawczych. Omówiono aktualną sytuację wokół ogrodów i Związku. Obszernie poruszono temat nowelizacji statutu PZD. Omówiono  również kwestie sporządzania sprawozdań finansowych za 2017 rok oraz preliminarzy na 2018rok. Kolejne punkty narady związane były z przygotowaniem inwestycji i remontów zaplanowanych na bieżący rok oraz pozyskiwanie środków na ich realizację, dotacji z OZ i KR, pożyczki, pozyskiwanie środków z budżetów lokalnych samorządów, ochroną danych osobowych i regulacji stanów prawnych ROD na podstawie art. 75 / 76 ustawy o rod. Przedstawione został szczegóły dotyczące programu DGCS PZD System.  W oparciu o uchwałę KR PZD nr  417/2017 w sprawie zadań i trybu pracy kolegium prezesów omówiono potrzeby powołania kolegium oraz ich role i zadania do wykonania.  Ostatnim punktem narady szkoleniowej był temat dotyczący przeprowadzonych kontroli w ROD.

W dniu 29 stycznia br. odbyła się narada szkoleniowa dla Członków Zespołu do obsługi wlanych zebrań sprawozdawczych, na której to kolejno omówiono następujące kwestie:

  1. Przedstawienie aktualnej sytuacji wokół ogrodów i PZD.

  2. Prawidłowe stosowanie zapisów ustawy o ROD, statutu PZD i przepisów związkowych w zakresie przygotowania, zwołania i przebiegu walnego zebrania.

  3. Związek w ROD. Realizacja stanowisk Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.

  4. Nowelizacja statutu PZD- wprowadzone zmiany.

  5. Regulacja stanów prawnych ROD na podstawie art. 75 i 76 ustawy o rod.

 

Kolejny narady zaplanowane zostały w Łodzi i odbędą się w dniach 19, 20,21,22 lutego br.

  AP.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio