Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Nowy, nowoczesny ROD w Zabrzu ? - 21.02.2018

12 lutego br.  w Ratuszu  Miasta Zabrze pod hasłem: czy potrzebny jest i możliwy rozwój rodzinnych ogrodów działkowych , odbyło się spotkanie Pani  Małgorzaty Mańki- Szulik Prezydent Miasta Zabrze i I Zastępcy Prezydenta Pana Krzysztofa Lewandowskiego z działkowcami PZD Okręgu Śląskiego których reprezentowali: Józef Noski Prezes OZ Śląskiego PZD, przedstawiciele Delegatury Rejonowej OZ Śl. - Piotr Maślanka, Leszek Bucki, Henryk Dziąbor i Szymon Marczewski.

Prezes Noski złożył podziękowanie Pani Prezydent i Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu za bieżącą współpracę z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi w Zabrzu i podejmowanie niezwykle cennych inicjatyw integrujących mieszkańców. Bogata tradycja Polskiego Związku Działkowców ukształtowała w Zabrzu już na stałe wizerunek działkowców jako doświadczonych ludzi wspierających ochronę środowiska i lokalne przedsięwzięcia nastawione na ekologię i zdrowy tryb życia. Przykładem jest udział działkowców w tak prestiżowym plebiscycie jakim jest „Zielone Zabrze”  organizowanym już 14 razy przez Samorząd Miasta. ROD i działkowcy corocznie biorąc udział w konkursie przedstawiając swoje najpiękniejsze i różnorodnie urządzone działki.

 

Miasto Zabrze brało także czynny udział w organizowanych na jego terenie Krajowych Dniach Działkowca w 2016r. Pani Prezydent w swoim przemówieniu doceniała pracę działkowców. Również Zabrzanie cenią pracę i sami potrafią ciężko pracować, podobnie jak działkowcy których w mieście jest bardzo wielu. Tym bardziej Pani Prezydent wyraziła zadowolenie, że tak ważne święto działkowców było obchodzone w mieście Zabrze i zawsze będzie popierać przedsięwzięcia podejmowane przez działkowców i PZD.

Pani Prezydent podkreślając fakt prawie 200 letniej  historii i niezwykłej elastyczności formy ogrodów działkowych w Polsce, sprawiono że stały się one nieodłącznym elementem miast. Stały się one trwałym elementem życia wielu mieszkańców Zabrza. „I choć dziś dostęp do ogrodów ma każdy, jako rodowita zabrzanka a w szczególności Prezydent Zabrza widzę potrzebę ich rozwoju i modernizacji na miarę XXI wieku” – mówiła na spotkaniu Pani Prezydent.

Dlatego głównie w tym temacie przedstawiciele PZD dyskutowali o możliwości stworzenia nowego ROD na miarę XXI wieku. Pani Prezydent wskazała, że widzi potrzebę zbudowania Ogrodu zarządzanego przez PZD, który byłby ogrodem otwartym dla mieszkańców, seniorów i młodzieży z bogatą infrastrukturą.  

W XXI wieku marzenie o zielonych miastach nie wydaje się już tak odległe. Nowe technologie pozwalają zamienić nieużywane dotąd przestrzenie czy tereny poprzemysłowe w zielone enklawy. Naukowcy pracują nad  nowymi rozwiązaniami, a mieszkańcy miast z coraz większym entuzjazmem witają ekologiczne inicjatywy.

Nowy ROD to szansa na zbudowanie takiego miejsca w którym stworzona zostanie nowoczesna infrastruktura do której dostęp będą mieli nie tylko działkowcy, ale także mieszkańcy miasta. Współpraca PZD i samorządu będzie przykładem przedsięwzięcia idącego w kierunku przywrócenia utraconej bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju.

W czasie spotkania wstępnie ustalono lokalizację nowego ROD w dzielnicy Zaborze. Oczywiście jest to początek długiej drogi w kierunku stworzenia nowoczesnego ogrodu, jednak pierwszy krok już uczyniono i wyrażamy nadzieję, że zapoczątkowane przedsięwzięcie będzie miało swój finał w niedalekiej przyszłości.

Józef Noski – Prezes OZ Śl.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio