Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada szkoleniowa w Łomży. - 21.02.2018

Ostatnią z cyklu narad szkoleniowych przed walnymi zebraniami w Okręgu Podlaskim PZD, była narada członków zarządów ROD i członków zespołu do spraw obsługi walnych zebrań z rejonu łomżyńskiego. Odbyła się ona w dniu 6 lutego 2018 r. w Łomży.

Uczestnicy szkolenia również otrzymali szerokie informacje dotyczące uchwał i stanowisk Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD oraz wynikających z nich zadań przewidzianych zarówno dla ogrodów, jak i całego Związku. Jednym z nich jest pomoc w zakresie budowania biur zarządów w ogrodach, które jeszcze ich nie posiadają. Wiąże się to pośrednio z możliwością zapewnienia nowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych, które wynikają z nowelizacji ustawy.

Podobnie jak na poprzednich szkoleniach, najważniejszym tematem było prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie walnego zebrania. W trakcie omawiania sposobu przygotowania i wypełnienia odpowiednich dokumentów, szczególną uwagę zwrócono na błędy popełniane przez ogrody z rejonu łomżyńskiego. Niewątpliwie należy do nich włączanie do porządku obrad uchwał w sprawie ustalenia wysokości opłaty wynikającej z § 147 ust. 1 pkt 1. W 2017 roku, jeden z łomżyńskich ogrodów podjął także niezgodną z przepisami uchwałę w sprawie dodatkowej opłaty dla osób utrudniających odczytanie liczników. Nieprawidłowości w rejonie łomżyńskim dotyczyły również uchwał w sprawie opłat wodnych i energetycznych. Dlatego też istotne było wyjaśnienie zebranym na szkoleniu, jakich uchwał na walnym zebraniu podjąć nie można.

Ogromne znaczenie miała także część szkolenia dotycząca inwestycji prowadzonych przez ogrody z rejonu łomżyńskiego. Uczestnikom wskazano, w jaki sposób prawidłowo przygotować dokumentację planowanych inwestycji i projekty uchwał w tej sprawie. Dlatego też zaznaczono, że w szczególności nie można zapominać o podpisywaniu umów z wykonawcami. Powinny mieć one treść, która pozwoli inwestorowi, czyli w tym przypadku ogrodowi, na prawidłowe zabezpieczenie interesów PZD i działkowców. 

Dyskusja na naradzie w Łomży, tak jak i na poprzednich szkoleniach, była niezwykle intensywna. Okazało się, że uczestnicy jako szczególnie problematyczne odbierają kwestie związane z ochroną danych osobowych oraz zwiększającą się wciąż liczbę ciążących na nich obowiązków. 

MK

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio