Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Kolejne Kolegium w Okręgu Łódzkim rozpoczyna swoją działalność. - 20.02.2018

Prezydium Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD uchwałą nr 204/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku powołało Kolegium Prezesów zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w powiecie tomaszowskim.

W dniu 9 lutego 2018, bezpośrednio po naradzie dla prezesów zarządu i księgowych ROD w siedzibie ZNP w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się I posiedzenie członków Kolegium Prezesów powiatu tomaszowskiego zwołane przez Prezes OZŁ PZD.   Powiatowe Kolegium Prezesów tworzy 14 zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W posiedzeniu uczestniczyło ośmiu członków Kolegium. W głosowaniu jawnym przeprowadzono wybory.

Przewodniczącą kolegium została pani Sabina Matuszewska z ROD „Siedmiodomki” w Tomaszowie Mazowieckim, zastępcą przewodniczącego pan Andrzej Błoński z ROD „Wapienniki” w Tomaszowie Mazowieckim a sekretarzem pan Krzysztof Herbsztajn z ROD „Róża” w Tomaszowie Mazowieckim. Kolegium ustaliło, że miejscem spotkań i przechowywania dokumentacji Kolegium będzie Dom Działkowca w ROD „Siedmiodomki” w Tomaszowie Mazowieckim. W ramach piątkowego posiedzenia Prezes Ożegalska przedstawiła zebranym ideę powołania kolegiów prezesów ROD. Kolegium prezesów stanowi forum wymiany doświadczeń i reprezentuje ROD przed określonym samorządem terytorialnym.

Aktualnie szczególna rola kolegium odnosi się do realizacji Programu Rozwoju ROD. Członkowie kolegium znają lokalna sytuację, powinni podejmować działania nastawione na rozwój ROD w postaci pozyskiwania nowych terenów na zakładanie ROD lub w celu powiększenia powierzchni już istniejących Ważną rolą kolegium winno być współdziałanie z samorządem lokalnym w dążeniu do realizacji imprez integracyjnych ROD. Bardzo ważna jest promocja idei ogrodnictwa działkowego wśród lokalnej społeczności i podjęcie współpracy ROD nastawionej na realizację polityki oświatowej oraz inwestycyjnej z miejscowym samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi grupami działań. Przekazała, 
że szczegółowe zasady działania Kolegium Prezesów Polskiego Związku Działkowców zawiera uchwała Prezydium Krajowej Rady PZD nr 417/2017 z dnia 14 listopada 2017r.

 AP

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio