Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Finał narad szkoleniowych dla zarządów ROD na terenie Okręgu Mazowieckiego PZD - 20.02.2018

16 lutego br. w Siedlcach odbyła się ostatnia z serii narad szkoleniowych zorganizowanych dla członków zarządów ROD, a także członków komisji rewizyjnych.  Od początku 2018 roku zorganizowano i przeprowadzono łącznie 12 narad dla ROD z terenu Ciechanowa, Ostrołęki, z terenu delegatur rejonowych w Płocku, Radomiu i Siedlcach oraz dla ogrodów warszawskich i podwarszawskich. 

Tematem wiodącym narad były kwestie związane z właściwym przygotowaniem i przeprowadzeniem walnych zebrań w ogrodach oraz rola zarządów ROD oraz komisji rewizyjnych w tym zakresie. Omawiane były także kwestie finansowo-księgowe, problem ubezpieczeń od wypadków losowych na terenie ROD, nowe przepisy prawa wodnego, braku budynków biur w ROD,  a także aktualne problemy Okręgu i całego Stowarzyszenia.

Cieszyć może duże zainteresowanie i frekwencja odnotowana na każdej z narad oraz aktywny udział uczestników w przebiegu spotkań – padało wiele pytań, a wszystkie wątpliwości były na bieżąco wyjaśniane przez prezesa OZM PZD Krzysztofa Podlewskiego oraz pracowników merytorycznych biura OZM PZD.

Obecnie, przygotowywane są szkolenia dla skompletowanego zespołu osób, które z ramienia OZM PZD będą służyły pomocą ogrodom w przeprowadzeniu walnych zebrań sprawozdawczych w 2018 roku. Ponadto, trwają także nadal konsultacje i spotkania w sprawie powstawania kolejnych kolegiów prezesów w poszczególnych rejonach działania Okręgu Mazowieckiego PZD oraz szczegółowej organizacji ich pracy.

MA

 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio