Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

List członków kolegium szczecińskich ROD do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zamieszkiwania w altanach i zjawiska bezdomności - 19.02.2018

Szanowny Panie Rzeczniku, Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r., stworzyła możliwość, by działkowcy w ogrodach działkowych, decydowali o tym, komu powierzają prowadzenie ROD. Tak więc nie ma innej alternatywy, jak podjęcie uchwały w tym przedmiocie. Ma to być jednak uchwała działkowców, oparta na specyficznych kryteriach określonych ustawą. Na dzień dzisiejszy lepszego rozwiązania nikt nie wymyślił.

Wymogi te jednak nie odpowiadają niektórym osobom, które by chciały, by to one decydowały o losie ogrodu, stąd ciągłe pomawianie PZD o nieprawidłowości, które są ich wymysłem. Stąd wg nich droga jest prosta, tak zmienić ustawę, by do maksimum złagodzić kryteria,  a przy okazji odstąpić od egzekwowania prawa dotyczącego zakazu zamieszkiwania w altanach i ogłoszenia abolicji w stosunku do wszystkich, których wybudowane domy nie spełniają pojęcia altany działkowej.

Szanowny Panie Rzeczniku, Otrzymuje Pan wiele tzw. sygnałów od tych ludzi gniewnych. Jeżeli jednak w naszym kraju ma być porządek, to nie można tych sygnałów traktować poważnie, w przeciwnym razie nasze ogrody staną się koczowiskami, a nie rodzinnymi ogrodami działkowymi.

Zamieszkiwanie w altanach rodzi poważne niebezpieczeństwo dotyczące środowiska ale także inne wynikające ze stałego bytowania w altanie. Jeżeli tego zjawiska nie wyeliminujemy, to uczciwi działkowcy, a tych jest ponad 99%, będą cierpieć z powodu ludzi nieprzestrzegających prawa.

Wysiłek Pana, jako Rzecznika Praw Obywatelskich oraz PZD, powinien zmierzać w kierunku rozwiązania trudnego problemu przez samorządy gmin i programy ogólnopaństwowe. Tolerowanie zamieszkiwania jest zgubne, pogłębia tylko kryzys, demoralizuje ludzi i zachęca innych do nieprzestrzegania prawa.

Program przygotowany we współpracy z PZD, jako reprezentacją działkowców, a nie pojedynczych samozwańczych „przywódców”, może być jedyną drogą do zmiany istniejącego stanu i zaprzestania kłamstw, pomówień i fałszywego  przedstawiania obrazu PZD przez ludzi, którzy sprawę pojmują sprawę wyłącznie jednostronnie.

Członkowie kolegium szczecińskich rodzinnych ogrodów działkowych: podpisy 48 osó

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.