Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Zakończenie narad szkoleniowych zarządów ROD i członków komisji rewizyjnych w Okręgu Sudeckim - 14.02.2018

Okręgowy Zarząd Sudecki PZD w Szczawnie-Zdroju realizując zadania wynikające z programu PZD na kadencję 2015- 2019 przeprowadził cykl narad szkoleniowych w dniach 7-13 lutego 2018 r. dla członków zespołu do obsługi walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, członków zarządów ROD oraz przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych. Wiodącym tematem były zadania dla struktur PZD w zakresie przygotowania, zwołania i przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2018 r.

Omówiono również tezy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD dotyczące badań bilansów ROD oraz poszczególnych sprawozdań finansowych za 2017 rok i preliminarzy finansowych ROD na 2018 r., które przedstawiane są na walnych zebraniach sprawozdawczych w ROD.
Ponadto w programie narad uwzględniono uchwały i stanowiska Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD oraz wynikające z nich zadania dla Związku w tym dla ROD.
Uczestnicy narad uzyskali również informacje o obowiązkach wynikających z nowych przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych, o przepisach obowiązującej od dnia 1 stycznia 2018 r. ustawy Prawo wodne, która w znacznym stopniu zmieniła dotychczasowe zasady gospodarowania wodami.

W związku z tym, iż część ROD zamierza realizować w 2018 r. inwestycje, zebranym na naradach przedstawiono także proces przygotowywania i podejmowania w tym zakresie uchwał przez walne zebrania a także sposób ich realizacji przez zarządy ROD. Uczestnikom przypomniano także, jak zabezpieczyć interesy ROD w umowach zawieranych z wykonawcami oraz w jaki sposób rozliczać wykonane inwestycje.
Podczas narad sporo czasu poświęcono dyskusji na wiele tematów dotyczących zadań zarządów ROD w zakresie działalności statutowej w tym organizacyjnej, finansowej, gospodarki gruntami.

Lidia Miszta
st. insp. ds administracyjnych
PZD-Okręg Sudecki

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio