Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Prezydium Okręgu powołało w Częstochowie trzy Kolegia Prezesów. - 14.02.2018

W  dniu  12  lutego  2018  roku  Prezydium   Okręgowego  Zarządu   realizując  zapisy  Uchwały  nr  417/2017  Prezydium  Krajowej  Rady  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Warszawie  z  dnia  14  listopada  2017  roku  podjęło  uchwałę  nr  15/2018    w  sprawie  powołania  w  Częstochowie  trzech  Kolegiów  Prezesów.   Kolegia  będą  liczyć  od  10  do 13  rodzinnych  ogrodów  działkowych.  Tym  samym  objęto  organizacją  kolegiów  wszystkie  35  ogrodów  zlokalizowane  na  terenie  miasta  Częstochowy.

Obecnie  trwają  rozmowy  na    temat  uzgodnienia  terminów  I  posiedzeń  powołanych  Kolegiów  Prezesów.  Tym  samym   Okręg  wypełnił  obowiązki  nałożone  uchwałą  Prezydium  KR  w  stosunku  do  rodzinnych  ogrodów  działkowych  na  naszym  terenie.   W  pozostałych  gminach  ilość  ROD  nie  pozwala  na  powołanie  Kolegium.

Opracował:

Adam Więcławik

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.