Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Spotkanie Burmistrza Zambrowa z działkowcami - 13.02.2018

W dniu 31 stycznia 2018 r., z inicjatywy Burmistrza Miasta Zambrów Pana Kazimierza Dąbrowskiego, odbyło się spotkanie prezesów 7 zambrowskich ROD, na którym omówiono istotne zagadnienia związane z funkcjonowaniem ogrodów na terenie miasta. W spotkaniu wzięli również udział Prezes OZP PZD Andrzej Bojko i Inspektor ds. inwestycji Eugeniusz Smorszczewski.
Przedstawiciele urzędu miasta omówili główne zamierzenia inwestycyjno-remontowe planowane na 2018 r. W przyszłości planowana jest budowa drogi w mieście obok ROD „Zatorze”. Projekt budowy zakłada likwidację 10 działek. Wszystkie interesy działkowców, ogrodu i PZD zostaną zabezpieczone zgodnie z ustawą z dn. 13 grudnia 2013 r. o rod. Z uwagi na wysoki koszt inwestycji czas jej realizacji uzależniony jest od pozyskania funduszy zewnętrznych. Pozostałe inwestycje nie mają negatywnego wpływu na funkcjonowanie ogrodów.


Przedstawiono również plany związane z zagospodarowaniem przestrzennym miasta i lokalizacją terenów pod inwestycje. Jednym z planowanych na ten cel terenów jest część ROD „Pod Długoborzem”, która do chwili obecnej nie została zagospodarowana na cel przekazania.
W trakcie spotkania poruszono również problemy z jakimi borykają się ogrody, m.in. zalewanie ogrodów, potrzebę likwidacji azbestu z terenu ogrodów, parkingi, dojazdy i dojścia do ROD.
Pan Burmistrz Kazimierz Dąbrowski i Rada Miasta Zambrów, widząc potrzeby wsparcia finansowego rozwoju ogrodów, zabezpieczyli w budżecie kwotę 150 000 zł. na dotacje celowe. W dniu 30 stycznia 2018 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na finansowanie zadań tworzących warunki rozwoju ROD, sposobu rozliczania i kontroli realizacji dotowanego zadania.
Na zakończenie spotkania, które upłynęło w atmosferze życzliwości i zrozumienia, Prezes Andrzej Bojko poinformował o zwołaniu pierwszego posiedzenia kolegium prezesów, na którym powołane zostaną władze i omówione sposoby praktycznego reprezentowania interesów wszystkich ogrodów i działkowców w samorządzie terytorialnym.
Podsumowując spotkanie Burmistrz określił je jako potrzebne i owocne. Zadeklarował także gotowość do osobistego udziału w walnych zebraniach oraz uroczystościach organizowanych na ogrodach.

 ES

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio