Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Spotkanie robocze Prezydenta miasta Mysłowic z Kolegium Prezesów ROD - 12.02.2018

W dniu 06.02. 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice odbyło się kolejna robocza narada Prezesów ROD z władzami miasta Mysłowic.

W naradzie uczestniczyli Prezydent miasta Mysłowic Pan Edward Lasok, Wiceprezydent miasta Pan Bartłomiej Gruchlik oraz Przewodniczący Rady Miasta Pan Grzegorz Łukaszek. Z ramienia PZD udział wzięli Prezes Okręgu Śląskiego Józef Noski, Członek Prezydium Okręgu Śląskiego Józef Łęczycki oraz Członkowie Kolegium Prezesów ROD z terenu miasta Mysłowice.

Tematami poruszanymi w naradzie to Uchwała KR PZD w sprawie czynnego uczestnictwa przedstawicieli ROD w sesjach Rady Miasta,  dofinansowanie ogrodów z budżetu Miasta, pozyskanie wolnych terenów w mieście na tworzenie nowych ogrodów.

Przewodniczący Kolegium Prezesów Biliński Jerzy w dyskusji podkreślił, iż jest bardzo duże zapotrzebowanie na ogródki działkowe w mieście wśród ludzi młodych, którzy bardzo chętnie zagospodarują wolne tereny na działki ogrodowe.

Z informacji uzyskanej od Prezydenta miasta wynika, iż miasto Mysłowice nie posiada w swych zasobach takich terenów, które można przeznaczyć na ogrody działkowe, lecz istnieje możliwość zagospodarowania nieużytków sąsiadujących w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących ogrodów działkowych.

Poruszono wiele tematów nurtujących ogrody w sprawach bezpieczeństwa, wzmocnienia patroli Straży Miejskiej i Policji w ogrodach, dojazdu do ogrodów, oświetlenia dróg dojazdowych i dróg dojścia do ogrodów, wycinki drzewostanu, które z uwagi na swój wiek zagraża bezpośrednio ogrodom gdyż istnieje możliwość przewrócenia takich drzew na teren ogrodu. 

Ważnym problemem dwóch ogrodów jest sprawa własności gruntu, na których mieszczą się ogrody. Prezydent miasta stwierdził, iż w stosunku do ROD Wesoła jest to sprawa dość poważna i może generować znaczne koszty finansowe.

Spotkanie zakończono uzgodnieniami, które będą realizowanie przez Ogrody Działkowe i miasto Mysłowice.

 

Opracował Józef Łęczycki

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio