Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenie przedstawicieli Okręgów PZD z programu DGCS PZD System - 09.02.2018

W dniach 07-08 lutego 2018 roku w Warszawie odbyło się kolejne szkolenie w zakresie obsługi programu DGSC PZD System dla przedstawicieli Okręgów wytypowanych do współpracy z ogrodami przy wdrożeniu i stosowaniu w/w programu.

W pierwszym dniu szkolenia w sposób szczegółowy Koordynator Krzysztof Szymański omówił:

- proces instalacji programu ,

- zasady nadawania uprawnień i zakładanie użytkowników,

- wprowadzanie danych początkowych, import danych słownikowych i danych działkowców i działek,

- obsługę modułu Ogrody Działkowe, w tym modyfikacja i wprowadzanie nowych danych, naliczanie opłat, wprowadzanie wpłat.

W drugim dniu szkolenia koordynator omówił wykonywanie kopii bezpieczeństwa oraz zasady ich przechowywania a także aktualizację oprogramowania. Następnie księgowość KR PZD omówiła w sposób szczegółowy obsługę modułu Finanse i Księgowość w tym:

- zakładanie kont syntetycznych i analitycznych,

- wprowadzanie nowych kontrahentów,

- podstawowe księgowanie takich dokumentów jak bank, kasa, noty, faktury

- zakładanie paczek,

- rozliczanie rozrachunków z ogrodami i obcymi kontrahentami,

- sprawozdawczość – sporządzenie bilansu w programie

- wydruki

Na koniec omówiono pozostałe moduły: kadrowo-płacowy i środków trwałych.

Szkolenie prowadzone było w sposób aktywny, zadania wykonywane były przez uczestników szkolenia na własnym sprzęcie komputerowym. W trakcie szkolenia prowadzona była także szeroka dyskusja i na bieżąco omawiano problemy jakie wynikają przy wdrażaniu programu DGCS PZD System w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Szkolenie pracowników Okręgów jest bardzo ważne i potrzebne. Właśnie Oni będą udzielali pomocy Zarządom ROD w instalowaniu i pracy na programie.

 

Agnieszka Wasilewska

Księgowa KR PZD

 

Warszawa, 9 luty 2018 r.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio