Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady szkoleniowe członków zarządów i komisji rewizyjnych ROD z terenu Warszawy i okolic - 12.02.2018

W dniach 5-7 lutego br. w ośrodku szkoleniowym OZM PZD w Warszawie odbyła się seria narad szkoleniowych dla członków zarządów oraz komisji rewizyjnych warszawskich i podwarszawskich ROD. Naradom przewodniczył prezes OZM PZD Krzysztof Podlewski. 

Tematem wiodącym narad były zagadnienia związane z wytycznymi dotyczącymi organizacji i przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD. Wszystkie szczegóły w tym zakresie omówił prezes OZM PZD Krzysztof Podlewski, zwracając szczególną uwagę członków zarządów ROD oraz komisji rewizyjnych na sposób przygotowania zebrań i dokumentów oraz procedurę zawiadamiania członków PZD, a także na właściwy sposób podejmowania uchwał na walnych zebraniach. Na wszelkie wątpliwości i pytania dotyczące nie tylko walnych zebrań, ale także innych problemów związanych z funkcjonowaniem ROD, na bieżąco odpowiadał prezes OZM PZD oraz pracownicy biura.

W drugiej części narad poruszone zostały bardzo pilne kwestie dotyczące problemu braku siedzib (budynków) zarządów ROD, wiążącego się z wymogami należytego sposobu przechowywania danych osobowych i nowymi przepisami w tym zakresie. Sprawy te omówił kierownik biura OZM PZD Mariusz Gaj, szczegółowo wyjaśniając wszystkie zawiłości w tym zakresie oraz wątpliwości uczestników narad. Kierownik poruszył także temat wypadków losowych mających miejsce na terenie ROD, zaznaczając przy tym potrzebę ubezpieczania ROD. Zwrócił także uwagę na nowe przepisy dotyczące prawa wodnego i wyjaśnił kwestie dotyczące ROD w tej dziedzinie.

Uczestnicy jednej z narad mieli także okazję do spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej, którzy omówili najważniejsze problemy związane z interwencjami tej służby na terenach ogrodów działkowych. Poruszone zostały między innymi sprawy dotyczące aktualnych przepisów obowiązujących użytkowników działek w ROD, w tym dotyczących spalania wszelkich odpadów na terenie ogrodów działkowych, wywozu i sposobu gromadzenia śmieci i innych interwencji, a także  zgłoszeń wszelkich spraw do Straży Miejskiej.

Wszyscy uczestnicy narad otrzymali dokumenty dotyczące bieżących spraw prowadzonych przez biuro OZM, w tym także wydane przez KR PZD opracowanie zawierające wytyczne do organizacji i przeprowadzania walnych zebrań w latach 2016-2018. Duże zainteresowanie zarządów ROD, a co za tym idzie pokaźną frekwencję należy z pewnością zapisać po stronie pozytywów narad szkoleniowych zorganizowanych i przeprowadzonych przez biuro OZM PZD.

 

MA

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio