Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Komunikat Prezydium Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie w sprawie częściowej likwidacji w ROD „Hutnik I” w Stalowej Woli. - 06.02.2018

W związku z artykułem w Super Nowościach z dnia 5.02.2018 r. „Co dalej z obwodnicą Stalowej Woli i Niska”, Prezydium Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD informuje: według wybranego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych        i Autostrad wariantu 3A, opisywana w artykule obwodnica zaczynać się będzie w Stalowej Woli na skrzyżowaniu ul. Chopina z ul. Podskarpową tzw. "Węzłem Chopina". Później będzie prowadzona wzdłuż wału przy rzece San do Elektrowni, gdzie zaplanowano budowę estakady o długości570 m. W rejonie ul. Czarnieckiego pojawi się wiadukt ze zjazdem na most w kierunku Pysznicy. Koniec trasy zaplanowano na terenie gminy Rudnik nad Sanem. Obwodnica Stalowej Woli i Niska ma być połączona z drogą ekspresową S-19.

Budowa obwodnicy najdotkliwiej dotyczyć będzie ROD „Hutnik I” położonego w rejonie ulicy Czarnieckiego. Składane przez Okręg Podkarpacki wnioski odnośnie zmiany trasy przebiegu inwestycji w wariancie omijającym ogród działkowy nie zostały uwzględnione. Również wstępne rozmowy z Prezydentem Stalowej Woli w tym temacie nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

W dniu 15 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miasta Stalowa Wola odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy Okręgu Podkarpackiego, w którym uczestniczyli działkowcy z ROD „Hutnik I”, Prezydent Stalowej Woli, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, projektant, wykonawca inwestycji (konsorcjum Mostostal Warszawa - Acciona Construction) oraz inspektor ds. inwestycji i inspektor ds. terenowo-prawnych w OZP.

Przedstawiony został ostateczny projekt przebiegu trasy inwestycji. W stosunku do pierwotnych założeń zmniejszono powierzchnię zajętą przez inwestycję o 1400 m2, szerokość pasa drogowego określono na 25-30 m, oszacowano liczbę 200 działek podlegających likwidacji w całości i w części. Likwidacji ulegnie także budynek świetlicy ogrodowej. Wykonawca zobowiązał się wykonać dodatkową bramę wjazdową do ogrodu i przebudować układ komunikacyjny w ogrodzie. Prezydent Stalowej Woli zobowiązał się zabezpieczyć tymczasowy budynek do przechowywania dokumentacji ogrodowej i na potrzeby Zarządu ROD.

Okręg Podkarpacki PZD zażądał przestrzegania przez inwestora obowiązującej procedury w trakcie likwidacji częściowej w ROD „Hutnik I”, a w szczególności: wypłaty odszkodowań dla działkowców za utracone składniki majątku, wypłaty odszkodowań dla PZD za elementy infrastruktury ogrodowej stanowiące jego własność oraz zapewnienia terenu zastępczego na odtworzenie ogrodu.

Przewidywany termin wydania przez Wojewodę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej to 30 listopada 2018r.

Prezydium OZP PZD w Rzeszowie

Rzeszów, 5.02.2018 r.                                                 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio