Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie Zarządów ROD w Wałczu. - 29.01.2018

W dniu 20 stycznia 2018 roku na terenie ROD Wypoczynek w Wałczu zostało przeprowadzone  pierwsze z serii  szkoleń dla członków organów PZD w rodzinnych ogrodach działkowych.  

W szkoleniu uczestniczyli członkowie zarządów ROD z Wałcza, Złocieńca, Czaplinka, Połczyna Zdroju, Świdwina, Człopy, Tuczna i Szczecinka.

Tematyka szkolenia obejmowała problematykę związaną  ze zwołaniem , przygotowaniem i przeprowadzeniem walnych zebrań sprawozdawczych w 2018 roku. Omawiano  również sprawy związane z ważnym tematem naszej codziennej działalności, przenoszeniem praw do działki, sposobom postępowania i   dokumentowania procesu przeniesienia prawa do działki.

Wiele uwagi poświęcono sprawie szkolenia kandydatów na działkowców, działalności Instruktorów SSI, planowaniu i rozliczaniu prowadzonych w ogrodach remontów i inwestycji  infrastruktury ogrodowej.

Ważną sporawą, która przedstawiono zarządom ROD były założenia do programu rozwoju ROD na terenie okręgu. Według opinii  członków zarządów na obszarze funkcjonowania ROD, rozwój ROD należy rozumieć głównie przez ich modernizację techniczną szczególnie infrastruktury ogrodowej i stworzenie warunków dla szerszej oferty kulturalno-oświatowej dla działkowców i mieszkańców macierzystych miejscowości. 

Omawiano również sprawy terenowo-prawne dotyczące problematyki zamian planów zagospodarowania ogrodów, wyłączeń z użytkowania działek rodzinnych i postępowania w przypadku częściowych likwidacji ROD podczas prowadzenia inwestycji celu publicznego.

Zaprezentowano również praktyczne możliwości Programu DGCS PZD System prezentując multimedialnie dotychczas opanowane jego  możliwości w module Ogrody działkowe.

Zajęcia prowadził Dyrektor biura OZ PZD Ryszard Nowak, Instruktor ds. ogrodniczych Grzegorz Rutkowski i Sekretarz OZ PZD Zuzanna Sugier. Zajęcia otworzył i posumował    Prezes OZ PZD Marian Sekulski. Kolejne zajęcia  dla pozostałych zarządów ROD planowane są w dniach 27 stycznia i 3 lutego 2018 roku.

 

R.N

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio