Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Odznaczenie "Za zasługi dla PZD" dla Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. - 26.01.2018

Podczas Sesji Rady Miasta Gdyni w dn. 24.01.2018 r.  Prezydent Wojciech Szczurek odebrał najwyższe odznaczenie Polskiego Związku Działkowców-odznakę „Za zasługi dla PZD”. Odznaczenie wręczyli: Leonard Niewiński – członek Krajowej Rady PZD, Przewodniczący Kolegium Prezesów Gdyńskich ROD, Leonarda Półgęsek – członek Kolegium Prezesów Gdyńskich ROD i Prezes Ogrodu „Kochanowskiego” w Witominie oraz  Krystyna Łukasiewicz - Prezes Ogrodu „Słoneczny” w Chwarznie. 

Gdynia w grudniu 2016 r. powołała specjalnego  pełnomocnika prezydenta miasta do spraw współpracy z zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych (obecnie funkcję tę pełni Andrzej Kieszek). Współpraca pomiędzy miastem, a działkowcami układa się bardzo dobrze, dzieki czemu gdyńscy działkowcy pozytwnie patrzą w przyszłość. Miasto docenia rolę ogrodów działkowych w  tworzeniu warunków dla integracji społecznej i aktywizacji seniorów, promowaniu działań na rzecz ochrony środowiska,  tworzeniu warunków dla rodzinnych form rekreacji i wypoczynku oraz  promowaniu działalności edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży. Prezydent Gdyni bierze również pod uwagę opinię działkowców przy tworzeniu planów miejscowych, czy też przy przygotowywaniu miejskich imprez.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.