Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Zakończyły się szkolenia przewodniczących komisji rewizyjnych oraz księgowych i skarbników ROD w Okręgu Opolskim PZD. - 24.01.2018

W dniach 19 i 20 stycznia 2018 roku w Opolu odbyły się szkolenia przewodniczących komisji rewizyjnych ROD oraz księgowych i skarbników ROD. Szkolenia to znak, że zbliża się termin walnych zebrań. Zajęcia poprowadził Prezes Okręgu Opolskiego PZD – Bartłomiej Kozera wraz z Główną Księgową Okręgu – Anną Wiśniowską i  Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Opolu – Romanem Żurkowskim. 

W pierwszym dniu, w którym przedmiotem szkolenia był pion rewizyjny ogrodów, Anna Wiśniowska omówiła kwestie dotyczące sprawozdania – przygotowania i oceny oraz ogólne zasady funkcjonowania systemów finansowych w ogrodzie.

Natomiast R. Żurkowski uwagę skoncentrował  na nowelizacji statutu PZD. W sposób bardzo sugestywny przybliżył sprawy związane z inwestycjami i remontami, pokazując to, co powinno być przede wszystkim przedmiotem uwagi pionu kontrolnego ROD. Obszernie omówił kwestie dotyczące ustanawiania tytułu prawnego do działki oraz szereg innych problemów, z którymi może mieć do czynienia pion rewizyjny w ogrodzie np. zasady korzystania i rozliczania energii elektrycznej i wody czy funkcjonowanie biura ROD.

Piątkowe szkolenie znacznie się przeciągnęło a to za sprawą pytań, jakie przewodniczący komisji rewizyjnych ROD mieli do prowadzących szkolenie.

W drugim dniu rolę wykładowców się odwróciły. Rozpoczął przewodniczący Żurkowski, który poza informacją o znowelizowanym statucie PZD, omówił zakresy kontroli, jakie przeprowadzane są w ogrodach przez komisje rewizyjne. Natomiast Główna Księgowa zreferowała wnikliwie wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych przez ROD, wytyczne w sprawie opracowania preliminarza finansowego na 2018 rok, funkcjonowanie funduszy rozwoju, oświatowego i statutowego. Zwróciła uwagę na formy zatrudnienia i wynagrodzenia stosowane w ROD oraz omówiła metody i zasady  prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

Szczególne zainteresowanie zebranych wywołała informacja o programie komputerowym wprowadzanym w Związku, który na obecnym etapie jest wdrażany w rodzinnych ogrodach działkowych.

Tomasz Ośródka       
Instruktor ds. Organizacyjnych 
PZD – Okręgu Opolskiego 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.