Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli OZ PZD i ROD w Pile z kierownictwem PRGOK. - 24.01.2018

19 stycznia 2018 r. doszło do spotkania przedstawicieli działkowców z Małgorzatą Stypułą Przewodniczącą i Elżbietą Sieg Zastępcą Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Ze strony działkowców w spotkaniu uczestniczyli Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD, Iga Dmitroca kierownik biura OZ, Czesław Wiśniewski Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD powiatu pilskiego i Prezes ROD „Za Parkiem” w Pile oraz Prezesi ROD z Piły: Genowefa Chomont ROD „Gwda”, Tadeusz Truty ROD im. gen. Władysława Sikorskiego, i Andrzej Kierzkowski ROD im. Stanisława Staszica.
Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi tworzy 14 gmin i miast na terenie których usytuowanych jest 42 czyli ponad połowa Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Okręgu Pilskim.
Celem spotkania była ocena dotychczasowej działalności PRGOK w zakresie obierania odpadów komunalnych z ogrodów oraz ukierunkowanie dalszej współpracy w tym zakresie. W toku dyskusji poruszano problemy związane z segregacją odpadów, częstotliwością ich odbioru, wywozem odpadów wielkogabarytowych. Szczególną uwagę zwrócono na działania edukacyjne między innymi poprzez dystrybucję ulotek oraz spotkania przedstawicieli PRGOK z działkowcami podczas zebrań sprawozdawczych w ROD.
Przekazane uwagi i problemy związane z wywozem odpadów komunalnych z terenu ROD zostaną przekazane przez Przewodniczącą na posiedzeniu Zarządu oraz Zgromadzeniu Związku, a o ich wyniku poinformuje przedstawicieli działkowców podczas kolejnego spotkania.
AK

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio