Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Regulacja prawna gruntów ROD na terenie Okręgu PZD w Kaliszu - 24.01.2018

Regulacja stanu prawnego gruntów Rodzinnych Ogrodów Działkowych na podstawie art. 76 i 75 Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku jest priorytetowym zadaniem Okręgowego Zarządu i Biura Okręgu PZD w Kaliszu.

Na terenie Okręgu kaliskiego 86 Rodzinnych Ogrodów Działkowych posiada grunty w użytkowaniu wieczystym, co stanowi 64 % wszystkich ROD. Pozostałych 48 ROD i części terenów 7 ROD o pow. ogółem 317.8970 ha, na których funkcjonują 7.084 działki, wymagało uregulowania stanu prawnego zgodnie z art. 76 lub 75 Ustawy o ROD z 2013 roku.

Na dzień 30 listopada 2015 roku Okręg w Kaliszu wystąpił z wnioskami do Urzędów Miast i Gmin i właściwych Starostw Powiatowych o uregulowanie stanu prawnego dla 55 ROD ( 48 całych ROD i 7 ROD dla części terenów), co stanowi 100% ilości wszystkich ROD podlegających regulacji prawnej.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku otrzymaliśmy z Urzędów Miast i Gmin pozytywne decyzje dla 44 ROD i 4 decyzje na części ROD o przyznaniu prawa użytkowania gruntów na podstawie art. 76 i 75 Ustawy o ROD, na ogólną powierzchnię 287.5316 ha, co stanowi 90,5%. Zatem do uregulowania pozostało 9,5 % powierzchni ROD.

Obecnie Okręg prowadzi rozmowy z urzędami w celu uzyskania pozostałych decyzji. W urzędach trwają postępowania administracyjne oraz uzgadniania granic działek geodezyjnych. Dotychczas nie było przypadków odmowy wydania dokumentów na grunty użytkowane przez ROD.

Trwa także procedura ujawniania w księgach wieczystych praw użytkowania gruntów. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wpisano do ksiąg wieczystych prawo użytkowania dla 26 ROD, natomiast dla pozostałych ROD, na które posiadamy pozytywne decyzje, trwa ujawnianie w księgach wieczystych.

St. Inspektor ds. terenowo – prawnych mgr Arkadiusz Janowski

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio