Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie gnieźnieńskich działkowców z Prezydentem Miasta - 23.01.2018

W dniu 12 stycznia 2018 r. spotkali się członkowie zarządów i aktywiści z rodzinnych ogrodów działkowych z terenu miasta i powiatu Gniezno, celem podsumowania osiągnięć w minionym roku. Na zaproszenie działkowców na spotkanie to przybyli: Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu Zdzisław Śliwa oraz Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz. Swą obecnością zaszczycił również Poseł na Sejm RP Pan Paweł Arndt oraz były Prezydent Miasta Gniezna Pan Jacek Kowalski – honorowy członek Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Grodu Lecha w Gnieźnie. W imieniu byłego Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego w spotkaniu uczestniczył Stanisław Dolaciński.

Najważniejsze wydarzenia 2017 roku w ogrodach działkowych przedstawił członek Prezydium OZ w Poznaniu Zdzisław Stankowiak, przypominając między innymi zawieruchę, która w sierpniu ubiegłego roku przeszła nad miastem niszcząc również majątek wspólny w ogrodach jak i na poszczególnych działkach. Była to ciężka praca, którą trzeba było stosunkowo wykonać, aby przygotować ogrody do zbliżających się uroczystości w ogrodnictwie działkowym związanych z 120 rocznicą ogrodnictwa działkowego w Polsce, z jubileuszami powstania ogrodów na terenie miasta i powiatu – 115 rocznicę Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Karola Marcinkowskiego 40 rocznicę R O D „Wspólnota” i Bolesława Chrobrego w Gnieźnie oraz 80 rocznicę powstania Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie.
Miesiąc wrzesień to okres świętowania podczas „Dni Działkowca” obchodzonych w ogrodach oraz w okręgach i na szczeblu centralny. We wszystkich tych uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele działkowców z Gniezna. Najważniejszym dla wszystkich działkowców był Nadzwyczajny Zjazd Polskiego Związku Działkowców odbyty w dniu 9 grudnia 2017 r. na którym uchwalony został nowy Statut PZD. W Zjeździe tym działkowców gnieźnieńskich reprezentował Tadeusz Purol – Przewodniczący Gnieźnieńskiego Kolegium Działkowców.
W Okręgowych Dniach Działkowca w Poznaniu wraz z działkowcami gnieźnieńskimi obecny był Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz, który podczas odbywanych uroczystości odznaczył Medalem Milenijnym Państwo Michalak - użytkowników działki z ROD „Kopernik-Róża” za zajęcie czołowego miejsca w okręgowym konkursie na najładniejszą działkę oraz ROD im. Grodu Lecha za zaangażowanie w propagowaniu rozwoju ogrodnictwa działkowego w naszym mieście ze szczególną troską o ekologię. Na 2017 rok ogłoszony został przez Prezydenta Miasta konkurs na najlepiej zagospodarowany teren niezamieszkały. W konkursie tym wystartowało 11 ogrodów działkowych a I miejsce z nagrodą 1.500 zł zdobył ROD im. Leszka Białego, II miejsce z nagrodą 1.000 zł zdobył ROD „Cukrownik” a III ROD im. Pszczółka Maja z nagrodą 500 zł. Wręczając dyplomy za zwycięstwo i podziękowania za udział w konkursie Prezydent ogłosił nowy konkurs na 2018 rok podnosząc ogólna pulę nagród do 5.000 zł. W swym wystąpieniu Prezydent Tomasz Budasz podziękował wszystkim działkowcom za wkład pracy nie tylko na własnych działeczkach ale i na terenach wspólnych. Ogrody działkowe to zielone płuca miasta i winniśmy podzielić się możliwością korzystania z dobrodziejstwa przebywania wśród tej zieleni z innymi mieszkańcami miasta. Podkreślił, że dalej będzie wspierał działania inwestycyjne na ogrodach środkami finansowymi z budżetu miasta.
W wystąpieniu Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu dominowała tematyka 120 lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz odbytego nadzwyczajnego zjazdu PZD i zmianami w nowym statucie związku. Podziękował działkowcom gnieźnieńskim za całokształt pracy dla rozwoju ogrodów działkowych i za utrzymaniem jedności związku. Szczególne podziękowanie za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodów działkowych wyraził pod adresem byłego Prezydenta Miasta Gniezna Pana Jacka Kowalskiego, wręczając Mu przyznany przez Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego Medal Jubileuszowy „120 LAT OGRODÓW DZIAŁKOWYCH W POLSCE”  

Opracowanie własne ogrodu.

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.