Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

Żorskie Kolegium Prezesów spotkało się z Prezydentem Miasta - 22.01.2018

11.01.2017 r. Kolegium Prezesów z Żor zorganizowało spotkanie z Prezydentem Miasta Waldemarem Sochą. Tematem spotkania była gospodarka odpadami komunalnymi z ROD. Ustawa nakłada na nas obowiązek wywożenia i segregowania odpadów.

Każdy ogród ma obowiązek podpisania umowy z firmą odbierającą odpady komunalne. Wykaz podmiotów odbierających odpady od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Żory można znaleźć na: ttp: //www.zory.pl/images/Gosp_odpadami

Pan Prezydent odpowiadał na pytania związane z gospodarką odpadami oraz na inne nurtujące prezesów. Udzielał wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.

Każdego roku wzrasta opłata tak zwana „śmieciowa”, Co możemy zrobić, by zmniejszyć koszty wywozu odpadów? Recykling to jedna z metod ochrony środowiska, która pozwala zmniejszyć ilości odpadów i zużycie surowców naturalnych. Jego ideą jest odzyskanie ze śmieci jak największej ilości materiałów i surowców, przy maksymalnym ograniczeniu nakładów na ich ponowne przetworzenie. Do recyklingu nadaje się wszystko, z czego można odzyskać materiały i surowce, a przede wszystkim papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne (plastik), opakowania wielomateriałowe oraz elektro śmieci.

Następną formą jest kompostowanie, bo przecież w każdym ROD jest najwięcej zielonych odpadów. Za wywiezienie ich trzeba płacić i to duże kwoty. Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia.

Regulamin ROD §42 pkt.1 nakłada na użytkownika działki obowiązek wyposażenia działki w kompostownik.

Jest to sposób prosty, przyjazny dla środowiska i uczący szacunku dla natury. Szkodliwe dla środowiska jest spalanie chwastów, resztek roślin i innych materiałów organicznych - dymy z tego spalania zawierają nawet dioksyny, jedne z najsilniejszych trucizn.

Otrzymany kompost jest nawozem organicznym najbardziej cenionym przez działkowców ekologów. W przeciwieństwie do pozostałych nawozów - sztucznych, a nawet organicznych przy nawożeniu kompostem nie istnieje obawa przedawkowania lub nieumiejętnego ich zastosowania. Przygotowanie kompostu wymaga jednak odrobinę chęci i spełnienia odpowiednich warunków.

Kompostowanie najlepiej prowadzić w miejscach osłoniętych od wiatru i zacienionych. Miejsce takie zapewni mniejszą utratę wilgotności kompostu. W okresie upałów stos kompostowy należy polewać wodą, aby był prawidłowo nawilgocony. W warunkach ogrodowych proces kompostowania może przebiegać w pryzmach lub w ażurowych kompostownikach.

Co kompostować? Wszystkie materiały organiczne: odpady kuchenne - pozostałości po warzywach i owocach, inne resztki żywności (także skorupki jaj), pozostałości po parzeniu kawy i herbaty (zużyte filtry do kawy, torebki po herbacie), odpady z ogrodu - świeże i suche liście (poza liśćmi orzecha włoskiego), skoszoną świeżą trawę i siano, słomę, chwasty, resztki roślin posprzątane z grządek, obornik, drobne gałązki. W niedużej ilości można dodać do kompostu trociny i popiół drzewny. Najlepiej, aby kolejne warstwy pryzmy były mieszankami powyższych składników. Błędem jest układanie zbyt grubej warstwy świeżo ściętej trawy i innych zbitych materiałów - utrudnia to dostęp powietrza do pryzmy, przez co pogarsza się wydajność i jakość procesu kompostowania. Dlatego też nie powinno się także ubijać kolejnych warstw składników kompostu nakładanych na pryzmę.

Proces kompostowania możemy uznać za zakończony, gdy temperatura pryzmy spadnie do poziomu temperatury otoczenia i w rezultacie uzyskamy ciemną substancję o pulchnej - gruzełkowatej strukturze, w której nie występują już żadne fragmenty roślin. Kompost taki będzie posiadał przy tym przyjemny zapach ziemi podobny do zapachu próchnicy leśnej. Wtedy możemy wtedy być pewni, że posiadamy już gotowy pełnowartościowy produkt. Taka ekologiczna gospodarka bioodpadami to zdrowy ogród - a więc zdrowe warzywa, owoce i piękne trawniki.

Bibliografia: ABC ogrodnictwa.

Irena Fijałkowska ROD „ Chemik” Żory

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio