Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jak ROD "Prefabet" w Kolbuszowej pozyskał środki finansowe. - 19.01.2018

Dzięki owocnej współpracy Zarządu ROD „Prefabet” w Kolbuszowej z Lokalną Grupą Działania „Siedlisko” z siedzibą w Kolbuszowej, ogród otrzymał finansowe wsparcie w kwocie 6 500,00zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” (PROW 2014-2020).

Przedsięwzięcie będzie polegać na organizacji spędzania wolnego czasu i rozwoju zainteresowań poprzez integrację społeczności, w szczególności grup defaworyzowanych. 

Zwieńczeniem wszystkich działań będzie organizacja pikniku pn. „Spotkanie pokoleń mieszkańców LGD”. Piknik odbędzie się na terenie ROD „Prefabet” w połowie sierpnia br. Prace nad organizacją całego zadania już trwają i są w nie zaangażowani wszyscy działkowcy.

Andrzej Chmielowski
Prezes Zarządu ROD „Prefabet” w Kolbuszowej

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.