Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie w OZ w Szczecinie dla osób obsługujących walne zebrania w roku 2018 - 22.01.2018

W ramach przygotowań do kampanii sprawozdawczej w ROD w roku 2018 przeprowadzone zostało szkolenie osób powołanych do obsługi walnych zebrań sprawozdawczych przy prawie 100 procentowej frekwencji przekazane zostały uczestnikom informacje o sytuacji w PZD oraz wiadomości objęte programem szkolenia zatwierdzonym przez Prezydium KR PZD. Szkolenie przeprowadzone zostało przy wsparciu środków audiowizualnych w siedzibie OZ.

W czasie dyskusji poruszono szereg problemów związanych z obsługą zebrań i ich poprawnością zwracając szczególną uwagę na przestrzeganie prawa w przygotowaniu i przeprowadzenia walnych zebrań oraz roli przedstawiciela zarządu okręgu obsługującego walne zebranie sprawozdawcze.

Prezes OZ w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio