Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Kolegium Prezesów ROD z rejonu Żar. - 18.01.2018

W dniu 15.01.2018 r. w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,Flora’’ w Żarach  odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Kolegium Prezesów z rejonu Żar.

W posiedzeniu uczestniczył Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze Pan Marian Pasiński.

Posiedzenie otworzyła i przywitała wszystkich zebranych Przewodnicząca Kolegium Prezesów Pani Zdzisława Kasprolewicz- prezes ROD Flora

Najważniejsze zagadnienia, które były omawiane podczas posiedzenia to:

Zapoznanie się ze zmianami dotyczącymi umowy przeniesienia prawa do działki, wzorami dokumentów zamieszczonymi w Vademecum – zasady przenoszenia prawa do działki w ROD opracowanymi przez biuro prawne KR PZD oraz uchwałą w sprawie umowy dzierżawy działkowej zawieranej ze współmałżonkiem.Wszyscy uczestnicy otrzymali druki tych dokumentów, które można wykorzystać w pracy zarządów.

Stan ukompletowania zarządów ROD i komisji rewizyjnych.

Przygotowanie do walnych zebrań.

Przeprowadzenie pokazu cięcia drzew i krzewów dla wszystkich ogrodów działkowych z udziałem inspektora ds. ogrodniczych OZ PZD w Zielonej Górze. Na ten pokaz zaproszeni zostaną sadownicy i przedstawiciele ochrony środowiska z Urzędu Miasta.

Współpraca samorządów ogrodowych z Urzędem Miasta w zakresie propagowania ogrodów działkowych na terenie miasta. Dotyczy między innymi konkursu ,, Piękno ROD w Żarach, konkursu fotograficznego ,,Lato na działce’’ i udziału ogrodów działkowych z okazji Dni Żar.

Zmiany w statucie uchwalone na Nadzwyczajnym XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD, który odbył się 9 grudnia 2017 r.

Udzielanie pomocy słabszym zarządom w zarządzaniu ogrodami.

Program DGCS PZD System w ogrodach działkowych.

W swoim wystąpieniu Prezes OZ Pan Marian Pasiński zwrócił się do prezesów ogrodów, aby zapoznali się z informacjami zamieszczonymi w biuletynie 5/2017 Nr 284 między innymi z uchwałą Nr 417/2017 Prezydium KR PZD z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zadań i trybu kolegiów prezesów oraz Ramowym Programem Szkoleń przed walnymi zebraniami sprawozdawczymi w ROD w 2018 r.

Wobec stojących przed PZD zadań i ciągła potrzeba rozwoju ogrodów działkowych zmiana przepisów regulujących funkcjonowanie kolegiów prezesów pozwoli na lepsze promowanie idei ogrodnictwa działkowego wśród społeczności lokalnej, współpraca z miejscowym samorządem terytorialnym oraz  organizacjami pozarządowymi.

Podkreślił również, jak ważne znaczenie ma prawidłowe przeprowadzenie walnego zebrania w ogrodzie. Zapowiedział, że w tym temacie odbędą się szkolenia z samorządami ogrodowymi w rejonach.

Zwrócił uwagę, aby zapoznać się z wystąpieniami Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD w Warszawie, które dotyczyły zmian w statucie oraz rozwoju ROD w Polsce.

Podczas posiedzenia uczestnicy zadawali wiele pytań dotyczących omawianych zagadnień.

Na zakończenie swojego wystąpienia Prezes OZ podziękował wszystkim prezesom za dotychczasową pracę społeczną na rzecz ogrodów działkowych.

Posiedzenie kolegium upłynęło w miłej i sympatycznej atmosferze i poczęstunku.

 

Prezes ROD OAZA- Jan Karpiński

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.