Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

ROD w okresie zimowym. - 17.01.2018

Zima w ogrodach działkowych jest szczególnym sezonem. Zamiera wegetacja roślinności a działki są rzadziej odwiedzane przez działkowców. Jest to też trudny okres dla osób, które z przyczyn losowych nocują w ogrodowych altanach. Pomimo, że tegoroczna zima jeszcze nie pokazała swojej prawdziwej twarzy, to problem zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim przebywającym na działkach jest szczególnie ważny i aktualny. Spadki temperatur mogą stwarzać zagrożenie zdrowia i życia ludzi nocujących w altanach. A w ogrodach przebywają nie tylko działkowcy. Opuszczone altany działkowe są często atrakcyjnym miejscem pobytu dla bezdomnych, ale także alkoholików czy narkomanów. Szczególnym zagrożeniem dla nich jest „cichy zabójca” – czad wydzielany podczas spalania w niekiedy niesprawnych kominkach.  Zimową porą zagrożone też często jest mienie działkowców pozostawione w altanach, które staje się łakomym kąskiem włamywaczy i pospolitych złodziejaszków.

W takich warunkach szczególnego znaczenia nabiera konieczność poprawy bezpieczeństwa zarówno działkowców i ich mienia tam znajdującego się, ale także innych osób, które bytują na działkach. Regulamin ROD wskazuje, w § 22, że zarząd ROD obowiązany jest do działania na rzecz bezpieczeństwa w ROD i wskazuje na takie działania jak: monitoring ogrodu, ochrona we własnym zakresie lub przez posiadający koncesję podmiot, budowę urządzeń służących bezpieczeństwu, a także współpracę z organami porządkowymi.

Monitoring ogrodu powinien umożliwić zdobycie pełnej wiedzy o osobach przebywających zimową porą na działkach. Zarządy powinny dokonać przeglądu ogrodów pod względem zamieszkiwania na działkach i ustalenia, czy przebywający mają zapewnione warunki bezpiecznego bytowania. Monitorowanie ogrodu odbywa się często przy pomocy urządzeń elektronicznych. Warto o tym pamiętać podczas walnych zebrań, gdy będą podejmowane uchwały inwestycyjne. Monitoring elektroniczny odstrasza także potencjalnych włamywaczy i złodziejaszków. Niezależnie od przedstawionych działań szczególna uwagę należy przywiązywać do współpracy z Policją i Strażą Miejską.

W Okręgu Poznańskim efektywnie realizowane są przedsięwzięcia Programu Bezpieczne Ogrody Działkowe. Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa odbyła już 19 października 2017 roku w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu spotkanie z przedstawicielem Policji poświęcone tym zagadnieniom. W trakcie rozmów ustalono zasady współpracy działkowców z jednostkami organizacyjnymi Policji, których celem będzie wypracowanie skutecznych metod zapobiegania i zwalczania przestępstw oraz wykroczeń na terenach ogrodów oraz podniesienie bezpieczeństwa ludzi na działkach w okresie zimy. Efekty uzgodnień przedstawiono zarządom ROD w postaci zaleceń do działania w tym trudnym okresie. W piśmie zwrócono uwagę na potrzebę doprowadzenia do świadomości osób najbardziej zagrożonych skutkami zimowego bytowania w ogrodach, że istnieją bezpieczne miejsca jak ośrodki pomocy społecznej, gdzie mogą przetrwać okres mrozów. W takie działania włączone zostały zarządy ROD, a policjantom dzielnicowym z danego rejonu zlecono prowadzenie rozpoznania miejsc, gdzie mogą przebywać ludzie potrzebujący pomocy. Zasadnym byłoby prowadzenie takich działań we wszystkim ogrodach działkowych, a wszelkie sprawy związane z zagrożeniem bezpieczeństwa w ogrodach działkowych winny być zgłaszać na Policję oraz do ogrodowych i okręgowych komisji bezpieczeństwa.

dr Zdzisław Śliwa
prezes OZ PZD w Poznaniu

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio