Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Czy Ślązacy widzą potrzebę rozwoju ROD ? - 17.01.2018

W województwie śląskim istnieje 167 gmin, 71 miast, w tym 19 miast na prawach powiatu. Jest to województwo, w którym jest najwięcej miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. Łącznie na Śląsku żyje ponad 4,5 mln ludzi, co stanowi niemal 12 % ludności Polski.

Liczby te pokazują, jaki potencjał możliwości, ale i potrzeb, występuje na Śląsku, które każdy ma prawo zaspokajać. Jedną z potrzeb człowieka jest z pewnością odpoczynek. Bez niego nasz organizm nie może prawidłowo funkcjonować. A gdzie najlepiej i najszybciej „naładować swoje akumulatory” ? Oczywiście na działce rodzinnej. Korzyści, jakie płyną z posiadania działki w ROD są naprawdę duże. Potwierdzają to nie tylko działkowcy, którzy już posiadają działkę, ale i osoby, które są zainteresowane jej posiadaniem.

A jak to wygląda na Śląsku ? Z danych przekazanych przez OZ Śląski PZD wynika, iż na działki w ROD oczekuje około 765 mieszkańców Śląska. Liczby te nie odzwierciedlają faktycznego zapotrzebowania na działki, gdyż wiele osób poszukuje działki na własną rękę. Oczekujący na działki mieszkają m.in. w Bielsku-Białej, Czechowicach - Dziedzicach, Tarnowskich Górach, Piekarach Śląskich, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Rybniku, Gliwicach, Katowicach i Bytomiu.

Z kolei z przeprowadzonego przez KR PZD badania wynika, iż najmniejsze nasycenie ogrodami na 1 mieszkańca w miastach liczących powyżej 100 tys. występuje w Rybniku – 4,73 m². Jest to najniższy wynik w kraju. W innych miastach na Śląsku jest podobnie np.: Dąbrowa Górnicza – 6,8 m² na 1 mieszkańca, Katowice – 7,06 m², Bielsko-Biała – 9,77 m², Tychy – 10,55 m². Podobne wyniki są w przypadku miast liczących od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców, np. Mysłowice – 8,11 m², Wodzisław Śląski – 9,71 m², czy poniżej 50 tys. mieszkańców, gdzie średnio w miastach śląskich przypada 9,24 m² na 1 mieszkańca. Te dane pokazują, że nasycenie ogrodami na Śląsku jest małe, w szczególności w tych większych miejscowościach.

A jak przedstawia się zapotrzebowanie na nowe ogrody na Śląsku ? Biorąc pod uwagę informacje przekazanie przez OZ Śląski PZD, nowe ogrody powinny powstać w Katowicach – 3 ROD, Zabrzu – 3 ROD, Sosnowcu – 2 ROD, Bielsko Białej – 2 ROD, Rudzie Śląskiej – 2 ROD, a także w Chorzowie, Rybniku, Dąbrowie Górniczej, Tychach, Bytomiu i Gliwicach – po 1 ROD.

Również dane uzyskane z badania zamieszczonego na Facebooku wskazują, że mieszkańcy województwa śląskiego są zainteresowani działkami w ROD. 12% ankietowanych to byli Ślązacy. Odpowiedzi na pytania jasno wskazują, iż prawie 90% ankietowanych jest zainteresowana posiadaniem działki w ROD, a ponad 75% ankietowanych potwierdziło, iż ich znajomi są zainteresowani posiadaniem działki w ROD.

Dane te pokazują, że zainteresowanie Ślązaków posiadaniem działki w ROD jest duże. Zatem teraz to na Związku, a szczególnie na OZ Śląskim PZD, ich Delegaturach i kolegiach Prezesów, spoczywa największy obowiązek, aby nowe ogrody w tych miastach powstały. Trzeba przekonać samorządy do tworzenia nowych ogrodów. Będzie to z korzyścią nie tylko dla działkowców, ale i mieszkańców miast. To m.in. na Śląsku pojawia się bardzo dużo informacji o stanach alarmowych dotyczących czystości powietrza. W takich miastach jak Katowice, Rybnik, Zabrze, Gliwice czy Bielsko – Biała, co chwila przekraczane są normy pyłu zawieszonego i to wielokrotnie. Z pewnością utworzenie nowych terenów zielonych w tych miastach wpłynie na poprawę powietrza.

Zatem odpowiadając na pytanie tytułowe należy stwierdzić, że tak – Ślązacy widzą potrzebę rozwoju ROD. Teraz tylko trzeba podjąć aktywne działania zmierzające do realizacji tego zadania. Z pewnością, opracowywany przez KR PZD „Program rozwoju ROD”, umożliwi choć w części zaspokojenie zapotrzebowania występującego na Śląsku i powstaną nowe, piękne ogrody na miarę XXI wieku.     

Agnieszka Rudawska

Wydział Gospodarki Gruntami KR PZD

 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio