Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada aktywu działkowego Okręgu Warmińsko - Mazurskiego w Iławie - 17.01.2018

Okręg Warmińsko-Mazurski PZD dnia 11.01.2018r, rozpoczął w Ośrodku Szkoleniowym na ogrodzie ROD, Grządka" w Iławie naradę aktywu działkowego dotyczącą realizacji uchwał XIII Zjazdu PZD, oraz rozpoczęto szkolenia dla osób, których zadaniem będzie obsługa walnych zebrań w ROD w 2018 r.

Szkolenie te zostało połączone spotkaniem wszystkich działaczy ogrodów działkowych z terenu rejonu iławskiego w liczbie 40 osób.  W spotkaniu tym uczestniczyli Burmistrz Miasta Iławy Adam Żyliński, Prezes OZ PZD Czesław Wojsław, Wiceprezes, OZ PZD Jan Kamiński i Sekretarz OZ PZD Czesław Laskowski.  W swym wystąpieniu Prezes OZ PZD omówił szereg spraw poruszanych i podjętych Uchwał na nadzwyczajnym XIII Krajowym Zjeździe PZD, szeroko omówił podjęty program rozwoju ROD, w sprawie roszczeń do gruntów, szerszego otwarcia PZD na ROD, w sprawie współpracy z samorządem lokalnym i współpracy ROD z organizacjami pozarządowymi, oraz w sprawie zadań OZ PZD w zakresie oświaty i zagospodarowania ROD. Szeroko omówił też funkcjonowanie w ROD Kolegium Prezesów Ogrodów Działkowym na terenie OZ PZD. Natomiast w swym wystąpieniu, Burmistrz Miasta Iławy Adam Żyliński, szeroko omówił dobrą współpracę miasta z OZ PZD, zaradzanie ROD i systematyczne udzielanie pomocy finansowej z Budżetu Miasta Iławy na rozwój ogrodów oraz w miarę możliwości przydzielanie nowych terenów pod nowe ogrody i powiększanie ogrodów poprzez nowe działki. W szkoleniu i spotkaniu uczestniczyły osoby wytypowane do obsługi zebrań w ROD zlokalizowanych w tym rejonie m.in. w Iławie, Nowym Mięście Lubawskim, Suszu, Kisielicach. Zalewie, i Lubawie.  W spotkaniu tym, biorąc pod uwagę, iż w zakresie prowadzenia walnych zebrań ROD w dalszym ciągu obowiązują wytyczne i druki opracowane przez Krajową Radę PZD na zebrania w latach 2016 – 2018, szkolenie skupiło się przede wszystkim na analizie błędów, jakie pojawiają się podczas omawianych zebrań.  Wiceprezes OZ Warmińsko-Mazurskiego Jan Kamiński przedstawił w/w wytyczne z szczególnym naciskiem na udział w tych zebraniach członków PZD oraz prawidłowe dostarczanie zawiadomień na te zebrania, projekty uchwał dotyczących opłat w ROD. Bowiem uchwały te są najważniejsze dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ROD. Dokładne wyliczenie kosztów funkcjonowania ROD oraz opłat na dany rok, Jasne i rzeczowe przedstawienie kosztów funkcjonowania ROD na walnym zebraniu powoduje, iż uchwały podejmowane są bez zbędnej dyskusji, a całe zebranie przebiega w spokojnej atmosferze. 

Omówiono również wątpliwości związane z zawiadomieniem o walnym zebraniu podkreślono, że w zawiadomieniu musi znaleźć się informacja o II terminie zebrania. Brak takiej informacji uniemożliwia odbycie zebrania w II terminie. Prezes ZO PZD Czesław Wojsław, poinformował zebranych, że w ostatnich latach zainteresowanie posiadaniem własnej działki jest coraz większe. Zasadne wydaje się, więc stwierdzenie, iż rozwój ogrodów działkowych jest potrzebny. 
Jednak na bazie ostatnich przeglądów zagospodarowania ogrodów  to największą trudnością w realizowaniu tego programu wydaje się być brak wolnych terenów pod ogrody szczególnie w dużych miastach.     Dlatego też wzrost ten jest możliwy, w szczególności poprzez modernizację obecnej infrastruktury, a także w miarę możliwości odtworzenie zlikwidowanych ogrodów. By ogrody działkowe mogły się rozwijać, potrzebna jest także zmiana w myśleniu o ogrodach działkowych. Dziś działki to nie tylko miejsca realizacji osobistych pasji, ale miejsce spotkań rodzin, społeczności, pokoleń oraz integracji społeczeństwa. Dzięki ,,Otwartemu Programowi Społecznego Rozwoju ROD", funkcje te są coraz lepiej pokazywane i odkrywane. Burmistrz Miasta Iławy Adam Żyliński stwierdził że na szczególną uwagę zasługuje wykorzystywanie ogrodów w edukacji poprzez przebywanie na działkach młodzieży szkolnej , a także tworzenie ścieżek edukacyjnych na ogrodach zlokalizowanych w mięście. Narada zakończyła sie złożonymi, przez Burmistrza Miasta i władz OZ PZD życzeniami Noworocznymi, działaczom ogrodów i wszystkim działkowcom tego rejonu.

Jan Kamiński
Wiceprezes Okręgowego Zarządu
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.