Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Inauguracyjne posiedzenia powołanych kolegiów prezesów ROD w Koszalinie. - 17.01.2018

Uchwała nr 1/XXXIX/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku Prezydium OZ PZD w Koszalinie powołało osiem kolegiów prezesów ROD na terenie wszystkich powiatów na obszarze działania okręgu PZD.  Obszar działania obejmuje powiaty w terenie których funkcjonują ROD z naszego okręgu: Powiat miejski Koszalin, Powiat ziemski Koszalin oraz powiaty w Białogardzie, Szczecinku, Kołobrzegu, Świdwinie, Drawsku Pomorskim, i Wałczu.

W dniu 12 stycznia w Złocieńcu na terenie ROD Krokus odbyło się inauguracyjne posiedzenie kolegium prezesów dla powiatu drawskiego. W skład kolegium wejdą Prezesi ROD lub ich przedstawiciele  z siedmiu ROD z terenu Drawska, Złocieńca, Kalisz Pomorskiego i Czaplinka.

Inauguracyjne posiedzenie powołanego kolegium otworzył wiceprezes OZ PZD w Koszalinie Ryszard Nowak, który zapoznał zebranych z ogólnymi zadaniami jakie powinny realizować kolegia a wynikającymi z przywołanej uchwały Prezydium Krajowej rady PZD oraz potrzeb w zakresie zabezpieczenia właściwego funkcjonowania i rozwoju ROD na terenie powiatu drawskiego. 

W dyskusji uczestnicy posiedzenia wskazywali na potrzebę jednoczenia wysiłków wszystkich ROD z danego terenu celem zapewnienia możliwie najlepszych warunków funkcjonowania i rozwoju ROD poprzez korzystanie z pomocy uzyskiwanej z jednostek samorządu terytorialnego.

Po dyskusji dokonano wyboru władz kolegium prezesów ROD w powiecie drawskim. Przewodniczącym został wybrany Wiesław Piasecki prezes zarządu ROD Krokus w Złocieńcu, zastępcą wybrano Henryka Rabego, prezesa zarządu ROD A. Mickiewicza w Czaplinku. Sekretarzem kolegium została Wiesława Szelong prezes zarządu ROD Włókniarz w Złocieńcu. W dalszej części posiedzenia ustalono, ze władze kolegium opracują plan działania na 2018 rok    z określeniem problemów, które należy podając we wspólnych działaniach z samorządem.

Pierwsze posiedzenie inauguracyjne zakończył uroczysty obiad uczestników posiedzenia.Słowa uznania za sprawną organizacje i uroczystą oprawę posiedzenia inauguracyjnego należą się zarządowi ROD Krokus w Złocieńcu w osobach  prezesa Wiesława Piaseckiego. Wiceprezesów Henryki Kozyry i Edwarda Wujków oraz sekretarza Krystyny Giluk.

Pozostałe posiedzenia inauguracyjne odbędą się do dnia 30 stycznia 2018 roku.

R.N

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.