Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie Prezesów ROD w Lubsku. - 16.01.2018

W dniu 10 stycznia 2018 r. w Domu Kultury w Lubsku odbyło się zaplanowane wcześniej zebranie Kolegium Prezesów Zarządów ROD z rejonu Lubska i Jasienia. W zebraniu uczestniczyli także zaproszeni przedstawiciele z OZ PZD w Zielonej Górze w osobach: Prezesa Okręgu p. Mariana Pasińskiego, Inspektora ds. Inwestycji Zbigniewa Tarwackiego, zaproszeni goście z Urzędu Miasta Lubsko, w osobach: pana Burmistrza Leszka Jurkowskiego wraz dwoma naczelnikami wydziałów odpowiedzialnych za prowadzone inwestycje w mieście jak również inwestycje prowadzone w ramach funduszy unijnych.

Posiedzeniu Kolegium Prezesów Zarządów ROD przewodniczył pan Władysław Kosiada – Prezes Zarządu ROD „Jutrzenka” Lubsko, który przedstawił aktualne problemy występujące w ogrodach, głównie problemy finansowe związane prowadzeniem inwestycji i remontów oraz pozytywnie ocenił współpracę z panem burmistrzem Lubska i pracownikami urzędu. Burmistrz,  pan  Leszek Jurkowski przedstawił przedsięwzięcia podejmowane i realizowane przez miasto na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Lubsko. Mówił też o zamierzeniach na przyszłość. Naczelnicy wydziałów, obecni na Zebraniu poinformowali o obowiązujących zasadach i możliwościach uzyskania pomocy finansowej ze środków unijnych i samorządu gminnego. Prezesi zarządów ogrodów pozytywnie odnieśli się do podnoszonych tematów przez pana Burmistrza i jego pracowników. Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze, pan Marian Pasiński podziękował panu burmistrzowi i naczelnikom wydziałów za przybycie, za ustosunkowanie się do problemów ROD, za okazywaną dużą życzliwość pod adresem ogrodów działkowych i dalszego ich istnienia a także wskazanie skutecznych możliwości pozyskiwania środków finansowych z budżetu Gminy Lubsko. Ponadto poinformował o uchwałach Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZD z dnia 11.10.2017 r. Zapoznał też z zamierzeniami OZ PZD w Zielonej Górze na rok 2018 tj. z ramowym programem szkoleń zarządów ROD i Komisji Rewizyjnych, które odbędą się w II połowie lutego b. roku, a będzie ich w sumie trzynaście. Poinformował także o potrzebie wprowadzenia w życie nowelizacji uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie zadań i trybu pracy Kolegium Prezesów. Podkreślił potrzebę dalszej współpracy z Samorządem Terytorialnym, władzami miasta Lubsko, ze Strażą Miejską i Policją oraz z lokalnym mediami. Powyższe informacje zostały pozytywnie przyjęte przez prezesów zarządów ogrodów. Ponadto  prezes okręgu zwrócił się z prośbą do prezesów zarządów ogrodów o udział całych zarządów ogrodów w warsztatowych szkoleniach, których głównym tematem będzie kampania sprawozdawcza w ROD. Przewodniczący Kolegium Prezesów podziękował Prezesowi OZ PZD w Zielonej Górze, panu Zbigniewowi Tarwackiemu -Inspektorowi ds. Inwestycji i panu Burmistrzowi za aktywny udział w spotkaniu i że liczy na dalszą, dobrą współpracę, zarówno z Okręgiem PZD i Urzędem Miasta I Gminy Lubsko. Zaapelował do prezesów  ROD o przygotowanie się do narad  z zarządami ROD a także o zapoznanie się ze zmianami w Statucie PZD i tematyką zawartą Biuletynie nr 5/2017/NR 284 jak również z aktualnościami związkowymi.

Zbigniew Tarwacki

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.