Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Krajowa Rada PZD poinformowała Rzecznika Praw Obywatelskich o działaniach Związku dotyczących ustawy reprywatyzacyjnej. - 15.01.2018

W dniu 12 stycznia 2017 r. KR PZD przekazała do Rzecznika Praw Obywatelskich pismo wraz z informacją o działaniach Związku dotyczących projektu ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r.

Przypomnijmy, że w/w projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej został przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a obecnie jest procedowany w Rządowym Centrum Legislacji. W dniu 9 stycznia br. odbyła się publiczna debata, w której przedstawiciele KR PZD i OZ PZD zaprezentowali stanowisko PZD w tej sprawie.

Wraz z pismem został przekazany dokument, w którym został zarysowany problem roszczeń do gruntów ROD oraz wątpliwości natury prawnej co do możliwości skorzystania przez ogrody działkowe z dobrodziejstwa projektu tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej.

Miejmy nadzieję, że w odpowiedzi na działania Związku, Rzecznik Praw Obywatelskich zaangażuje się w pomoc w zabezpieczeniu interesów ROD i praw działkowców w w/w projekcie ustawy.

MAP

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.