Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Czy potrzebny i możliwy jest rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych na Warmii i Mazurach? - 15.01.2018

Odpowiedź na tak postawione pytanie jest jasne i krótkie: tak jest potrzebny i możliwy. Plan rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Okręgach został przyjęty w lipcu 2017 roku decyzją Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie programu dla wszystkich struktur terenowych i ogrodów działkowych. Założenia do projektu działania naszego Okręgu Warmińsko-Mazurskiego opracowano na podstawie posiadanego rozeznania potrzeb i problemów występujących w naszym Okręgu. 

W tym celu Okręg wykorzystał materiały zebrane podczas powszechnego przeglądu zagospodarowania rodzinnych ogrodów działkowych z 2016 roku oraz wnioski wypływające podczas walnych zebrań w 2017 roku. Te dane pozwoliły opracować program modernizacji 166 naszych ogrodów oraz dały rozeznanie odnośnie potrzeb mieszkańców do posiadania własnej działki.

Na Warmii i Mazurach występują dwie skrajne sytuacje dotyczące zapotrzebowania na działki w rodzinnych ogrodach działkowych. W chwili obecnej na Warmii i Mazurach jest wolnych 1400 działek, lecz mieszkańcy danych miejscowości nie przejawiają chęci posiadania działki. Jednocześnie są miejsca, gdzie występuje niedobór działek w odniesieniu do zainteresowania.

Zarząd Okręgu szuka rozwiązań wszystkich występujących problemów. Przykłada szczególną uwagę do rozwoju ogrodnictwa działkowego w już istniejących ogrodach i podejmuje działania w celu powstania nowych.

Jednym ze sposobów rozwiązania kwestii wolnych, niezagospodarowanych działek jest rozważenie możliwości ustanawiania prawa do działek mieszkańcom z poza naszego województwa, gdyż w wielu miejscowościach atrakcyjnych turystycznie występuje duże zainteresowanie i chęć posiadania działek przez mieszkańców z poza powiatów (np. z Warszawy). W chwili obecnej nie można ustanowić prawa do działki osobie z poza powiatu, dlatego też należy rozważyć możliwość i podjąć uchwałę przez Krajową Radę zezwalającą doraźnie na ustanowienie prawa do dziełek osobom z poza społeczności lokalnej.

Natomiast na obszarach gdzie występuje większe zapotrzebowanie na działki Zarząd Okręgu rozpoczął starania o pozyskanie nowych terenów z miast i gmin. Podjęta została współpraca ze starostami, prezydentami, burmistrzami i wójtami z naszego województwa, dzięki której uzyskaliśmy pozytywne decyzje na temat wolnych terenów możliwych do przekazania pod przyszłe ogrody działkowe. Widzimy też możliwość pozyskania środków na nowotworzone rodzinne ogrody działkowe z samorządów lokalnych, gdzie art. 10 Ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych nakłada obowiązek na właścicieli terenów do doprowadzenia dróg dojazdowych, energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę i w tej sprawie prowadzimy już rozmowy z prezydentami, starostami, burmistrzami w tych miejscowościach, gdzie zamierzamy utworzyć nowe rodzinne ogrody działkowe. Kwestie dotyczące sfinansowania powstania nowych ROD należy rozwiązać także na szczeblu Rady Krajowej.

Na terenie naszego Okręgu występują również obszary działkowe obecnie zdegradowane, zarośnięte, które należy zrekultywować i odtworzyć działki ogrodnicze. Wymaga to znacznych nakładów finansowych ze strony Okręgu, jak również Rady Krajowej.

W ocenie Zarządu Okręgu rozwój rodzinnych ogrodów działkowych jest jednym ważniejszych zadań z jakimi musimy się zmierzyć w najbliższym czasie. Ogrody są dzisiaj piękną oazą zieleni w naszych miastach, stanowią bogactwo przyrodnicze i miejsce do wypoczynku dla wielu mieszkańców aglomeracji miejskich. Ich znaczenie jest dzisiaj ogromne, zarówno dla ludzi, jak i lokalnej przyrody. Z ogrodów działkowych na Warmii i Mazurach korzysta 36746 działkowców wraz ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi.

Rodzinne Ogrody Działkowe są naszym dziedzictwem. Idea ogrodnictwa działkowego głęboko zakorzeniła się w świadomości mieszkańców naszego regionu i rozprzestrzenia się. Działka w rodzinnym ogrodzie działkowym przechodzi z pokolenia na pokolenie i często jest największym skarbem danej rodziny. Widoczne jest też zainteresowania działkami nowych rodzin nie posiadających do tej pory działek.

Zarząd Okręgu Warmińsko-Mazurskiego wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom działkowców z naszego regionu uważa, że rozwój rodzinnych ogrodów działkowych na Warmii i Mazurach jest bardzo potrzebny i ze swojej strony zrobimy wszystko, aby był możliwy.

 

Czesław Wojsław
Prezes Okręgowego Zarządu
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio