Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach - 11.01.2018

PZD Okręg Śląski prowadzi intensywne szkolenia dla osób, których zadaniem będzie obsługa walnych zebrań w ROD w 2018r. Jedno z pierwszych takich szkoleń odbyło się w Delegaturze Rejonowej w Gliwicach w dniu 10 stycznia 2018r. W szkoleniu uczestniczyły osoby wytypowane do obsługi zebrań w ROD zlokalizowanych m.in. w Gliwicach, Knurowie, Pyskowicach.

Biorąc pod uwagę, iż w zakresie prowadzenia walnych zebrań ROD w dalszym ciągu obowiązują wytyczne i druki opracowane przez Krajową Radę PZD na zebrania w latach 2016 – 2018, szkolenie skupiło się przede wszystkim na analizie błędów jakie pojawiają się podczas omawianych zebrań. Dyrektor Biura PZD Okręgu Śląskiego przedstawił w/w wytyczne z szczególnym naciskiem na projekty uchwał dotyczących opłat w ROD. Uchwały te bowiem są najważniejsze dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ROD. Dokładne wyliczenie kosztów funkcjonowania ROD oraz opłat na dany rok, nie tylko zabezpiecza funkcjonowanie ROD ale również zmniejsza do minimum wątpliwości Działkowców. Jasne i rzeczowe przedstawienie kosztów funkcjonowania ROD na walnym zebraniu powoduje bowiem, iż uchwały podejmowane są bez zbędnej dyskusji, a całe zebranie przebiega w spokojnej atmosferze. W toku dyskusji przypomniano również zasady obliczania opłaty energetycznej oraz wodnej , z szczególnym podkreśleniem iż energia elektryczna/woda zużyta na potrzeby terenu ogólnego ROD i infrastruktury ogrodowej powinna być ujęta w ramach opłaty ogrodowej. Omówiono również wątpliwości związane z zawiadomieniem o walnym zebraniu, podkreślono  że w zawiadomieniu musi znaleźć się informacja o II terminie zebrania. Brak takiej informacji uniemożliwia odbycie zebrania w II terminie – w ostatnim czasie z tego właśnie powodu Prezydium OZ Śląskiego PZD unieważniło nadzwyczajne walne zebranie ROD w Mysłowicach.

 

Kierownik Delegatury Rejonowej Pan Jan Pękala rozdał wszystkim obecnym wzory uchwał opracowane przez KR PZD na walne zebrania ROD. Podkreślił, iż bardzo ważne jest stworzenie odpowiedniego terminarza walnych zebrań. Zebrania powinny odbywać się do 15 maja danego roku, jednakże nie ma żadnych przeszkód aby odbywały się już w lutym czy na początku marca. Jeżeli bowiem większość Zarządów ROD zdecyduje się na odbycie zebrań w ostatnim terminie tj. na przełomie kwietnia/maja, wówczas będzie bardzo ciężko zapewnić obsługę wszystkim ROD.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pan Zenon Jabłoński przedstawił doświadczenia z kontroli przeprowadzonych w ROD w 2017 roku. Zwrócił szczególną uwagę na kwestie świadczeń w ROD, a przede wszystkim konieczność wprowadzenia odpowiedniej kwoty do preliminarza finansowego w zależności od decyzji podjętej przez walne zebranie ROD.

 

Na zakończenie uczestnicy szkolenia podjęli dyskusję odnośnie nowego Statutu PZD, który został uchwalony w grudniu 2017 roku, a obecnie oczekuje na rejestrację w KRS. Wskazano, iż do momentu rejestracji Statutu, walne zebrania ROD odbywają się na dotychczasowych zasadach tj. według Statutu z dnia 2.07.2015r. Należy jednak zauważyć, iż ewentualna rejestracja nowego Statutu PZD oraz jego wejście w życie nie spowoduje żadnej rewolucji w zakresie walnych zebrań ROD.

Krzysztof Tekla - Dyrektor Biura OZ

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.