Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Wiceprezydent Poznania spotkał się z kierownictwem Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu - 09.01.2018

Zastępcy Prezydenta Poznania mają w sferze odpowiedzialności ściśle określone kompetencje. Chociaż bezpośrednim opiekunem działkowców jest Pan Jędrzej Solarski, z którym spotkania są systematyczne i zawsze owocne, tym razem kierownictwo Okręgu Poznańskiego spotkało się we wtorek 9 stycznia z Panem Prezydentem Tomaszem Lewandowskim, który w swojej gestii zarządzania ma m.in. sprawy gospodarki komunalnej i mieszkalnictwa. 

W obu tych tematach występuje wiele spraw ściśle dotyczących ogrodów działkowych. Dlatego też te sprawy były przedmiotem spotkania z Prezydentem, w którym uczestniczyli prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa, wiceprezes OZ PZD Jerzy Kucznerowicz i przewodniczący komisji bezpieczeństwa i członek prezydium OZ PZD Mariusz Zieliński.

W związku z nowymi regulacjami prawnymi w zakresie gospodarki komunalnej omówiono wrażliwe zagadnienie odbioru odpadów komunalnych w 2018 r z terenów ogrodów działkowych na obszarze objętym działaniem GOAP. Z wartych odnotowania zmian zwrócono uwagę na wprowadzenie obowiązku gromadzenia odpadów biodegradowalnych w nowych pojemnikach w kolorze brązowym, z odpowiednia konstrukcją zapewniającą utrzymanie pojemnika we właściwym stanie sanitarnym. Pojemniki te powinny być zakupione przez ogrody działkowe w wielkości odpowiadającej potrzebom ogrodu. Istotne jest, że do tego pojemnika obok odpadów żywnościowych można składować odpady zielone, co istotnie zwiększa masę odbieranych odpadów w ramach opłaty ryczałtowej. Ale ważne jest również, że z obowiązku posiadania nowych pojemników są zwolnione ogrody działkowe, w których działkowcy posiadają na działkach kompostowniki. Jest to dodatkowa zachęta, by każda działka była wyposażona w kompostownik. Zapowiedziano również w najbliższym czasie spotkanie z dyrektorem GOAP, w którym zostaną dograne szczegóły techniczne nowych rozwiązań.

Drugim ważnym tematem było omówienie kwestii rozwiazywania problemów zamieszkiwania na działkach, które w naszym Okręgu występuje w znaczącym stopniu. Przedstawiciele Związku przedstawili problemy, jakie tworzy łamanie przepisów prawa przez niektórych działkowców dla funkcjonowania całych ogrodów działkowych. Zwrócono uwagę na brak możliwości zapewnienia bezpiecznego bytowania na działkach, zwłaszcza w okresie zimowym, niszczenie infrastruktury ogrodu, głównie dróg i alejek przez pojazdy mechaniczne mieszkańców, przenoszenie kosztów koniecznych napraw na wszystkich działkowców oraz na konieczność zahamowania zjawiska prowadzącego do upadku ogrodów. Z drugiej strony przedstawiono fakty przeczące nagłaśnianym przez naszych przeciwników twierdzeniom, że PZD eksmituje działkowców mieszkających na działkach. Omówiono politykę Związku polegającą na ciągłym monitorowaniu zjawiska, udzielaniu pomocy w uzyskaniu mieszkań socjalnych mieszkającym na działkach z powodów losowych oraz zdecydowane przeciwdziałanie w sytuacjach, gdy działkowcy mający inne możliwości rozwiązania swoich życiowych problemów z premedytacja łamią prawo. Pan Prezydent Lewandowski podzielił przedstawione poglądy i wyjaśnił politykę miasta w tej sprawie. Poinformował, że miasto w 2017 r. oddało dla potrzebujących 300 mieszkań socjalnych, a w 2018 r. liczba ta ma wzrosnąć do 450 mieszkań. Są one oferowane osobom, które spełniają kryteria umożliwiające udzielenie przez miasto pomocy. W tej grupie znajdują się działkowcy, którzy otrzymują dodatkowe punkty preferencyjne przy ubieganiu się o mieszkanie socjalne. Osobom mającym nieco wyższe dochody, ale zakwalifikowanym do pomocy oferuje się także skorzystanie z Miejskiego Biura Najmu, gdzie miasto pokrywa za lokatora 60% czynszu mieszkaniowego w wysokości do 500 zł. Na pomoc miasta nie mogą natomiast liczyć osoby, których dochody pozwalają na samodzielne załatwienie sprawy mieszkaniowej. Nie będą także objęte ochroną osoby łamiące prawo budowlane. Prezydent ocenił, że istnieje możliwość rozwiązania problemu mieszkalnictwa na terenie ogrodów działkowych w mieście w perspektywie 8 letniej pod warunkiem, że zarządy ogrodów nie dopuszczą do zamieszkiwania w opuszczonych altanach przez nowych działkowców.

Prezydent Lewandowski zapowiedział swoje uczestnictwo w naradzie prezesów ROD z terenu miasta Poznania, która odbędzie się po 20 stycznia, by przedstawić politykę miasta i wzmocnić działania zarządów w celu wspólnej jej realizacji.

Obie strony spotkania uznały je za ważne i niosące dobre przesłanie dla rozwiazywania trudnych problemów na ogrodach działkowych.

dr Zdzisław Śliwa

Prezes OZ PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.